Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Matematik Numerus Series mark

Matematik för gymnasiets högskoleförberedande program

En helt nyutvecklad serie för gymnasiets b- och c-spår. Genomarbetade teoriavsnitt, som både är stringenta och lättillgängliga. Samtliga övningsuppgifter är kategoriserade efter förmågorna. Många och utförliga lösningsförslag. Aktiviteter för kalkylprogram och symbolhanterande verktyg på dator. För kurs 3b och hela c-spåret dessutom programmering i Python 3. Kraftfull digital modul, som ger tips och återkoppling i flera steg.

Andreas Rung, Eva von Heijne, Thomas Rundlöf

Smakprov

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förNumerus 1

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Matematik Numerus 1b

978-91-47-11567-9

Andreas Rung, Eva von Heijne, Thomas Rundlöf

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 396 sidor

Smakprov

Nyhet
 
300 kr  (318 kr)   

Matematik Numerus 1b Digitalt utvärderingsexemplar

IC71156701

Andreas Rung, Eva von Heijne, Thomas Rundlöf

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Matematik Numerus 1c

978-91-47-11568-6

Andreas Rung, Eva von Heijne, Thomas Rundlöf

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 412 sidor

Smakprov

Nyhet
 
300 kr  (318 kr)   

Matematik Numerus 1c Digitalt utvärderingsexemplar

IC71156801

Andreas Rung, Eva von Heijne, Thomas Rundlöf

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Numerus 2

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Matematik Numerus 2b

978-91-47-12770-2

Andreas Rung, Eva von Heijne

Omfång: 324 sidor

Ber. lev. v. 37-2018
 
300 kr  (318 kr)   

Matematik Numerus 2c

978-91-47-11615-7

Andreas Rung, Eva von Heijne

Omfång: 348 sidor

Smakprov

Ber. lev. v. 37-2018
 
300 kr  (318 kr)   
Testa Liber Digital hela läsåret 2018/19 Sida 1 av 1    
Erbjudande Sida 1 av 1    
  • Räkna med rabatt

     

    Erbjudande

Läs mer

Matematik Numerus
En helt nyutvecklad serie för gymnasiet. Ett av våra mål har varit att förse övningarna med fler och utförligare lösningsförslag än vad du hittar i andra läromedel. Bättre chans att komma vidare hemma vid köksbordet. Lättare för dig som lärare att hjälpa hela klassen framåt.

Räkna med programmering!
Matematik Numerus svarar mot Skolverkets styrdokument och är rikligt försedd med övningar för kalkylprogram, symbolhanterande verktyg och i programmering. Vi använder Excel, GeoGebra och Python 3.

Räkna med tydlighet
I den här serien går vi lite djupare än i andra läromedel, men utan att bli "svåra". I Matematik Numerus får eleverna tydliga och lättillgängliga teoriavsnitt, med fokus på moment ur det centrala innehållet.

Räkna mot förmågorna
Hela läromedlet är strukturerat efter styrdokumenten. Alla övningsuppgifter är kategoriserade efter förmågor och nivå. Förmågorna finns också med i den bedömningsmatris som följer på varje kapiteltest.

Räkna med stöd i digital version
Matematik Numerus finns också i en komplett digital version med interaktiv och intelligent återkoppling steg för steg genom alla uppgifter. Här får varje elev hjälp. Samtidigt får du som lärare automatisk uppföljning av allas framsteg och kan lätt hålla koll på att hela klassen är med.

Vad är Matematik Numerus bra på?
- Lättillgängliga teoriavsnitt

- Tydlig koppling till förmågorna

- Datorövningar anpassade till styrdokumenten

- Digital plattform med kraftfull interaktivitet

- Många och genomarbetade lösningsförslag

Om författarna

Andreas Rung har en bakgrund som civilingenjör, med en doktorsexamen i fysik. Han undervisar i fysik och matematik vid Kungsholmens gymnasium i Stockholm.

Eva von Heijne är civilingenjör och lärare i matematik och kemi. Hon har länge undervisat vid Franska Skolan i Stockholm och Hersby gymnasium på Lidingö, och är nu verksam inom Vuxenutbildningen.

Thomas Rundlöf är gymnasie- och högstadielärare i matematik och naturkunskap och undervisar sedan många år på Enskilda Gymnasiet i Stockholm.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen