Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Internationell ekonomi idag och i framtiden Series mark

handel - miljöekonomi - resursfördelning

Vad menas med internationell ekonomi och hur påverkar den vår vardag? Vilken inverkan har befolkningsutveckling och miljöförändringar på den internationella ekonomin? Hur kommer ekonomin i världen att se ut om 10, 20 och 50 år? Det här är några av de frågor som diskuteras i Internationell ekonomi – idag och i framtiden.

Leif Holmvall, Hans Axelsson

Smakprov

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Internationell ekonomi idag och i framtiden

978-91-47-10667-7

Leif Holmvall, Hans Axelsson

Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Omfång: 312 sidor

Smakprov

  425 kr  (450 kr)   
Författarkrönikor Sida 1 av 1    
 • Hans Axelsson

  "Bakom varje sida ryms åtskilliga timmar av eftertanke, analys och prioriteringar. Däri ligger författarens ansvar och den vetskapen är en trygghet för både lärare och elever."
  Läs Hans Axelssons krönika

   

  "Många elever kan prestera mycket mer än de tror. Jag utmanar dem och får dem att nå mål de aldrig kunnat drömma om."
  Läs Leif Holmvalls krönika

  Leif Holmvall

Läs mer

Verklighetsbaserad kunskap
Våga möta världen med öppna ögon är budskapet med Internationell ekonomi idag och i framtiden. Det viktigaste målet med boken är att förmedla verklighetsbaserad kunskap utifrån praktiska exempel. Därför finns det en mängd sådana exempel och dessutom tips på intressanta filmer, texter och artiklar via en länksida i slutet av varje kapitel. Dessa kan man även nå via en QR-kod.

Kritiskt tänkande och miljöekonomi
Text och illustrationer i form av foton, tabeller och diagram uppmanar eleverna till kritiskt tänkande och reflektion kring konsekvenserna av utvecklingen. Detta gäller även miljöekonomi som går som en röd tråd genom boken.

Ifrågasättande uppgifter
För att befästa kunskaperna och även för att uppmana till kritiskt tänkande och ifrågasättande innehåller Internationell ekonomi idag och i framtiden en mängd uppgifter som är indelade i faktafrågor, reflektera och diskutera samt undersök och analysera.

Innehåll
Vilket stoff tas upp i läromedlet?

1 Global ekonomi - en tillbakablick

2 Hur ett lands ekonomi fungerar

3 Ekonomisk utveckling i världen

4 Legal och illegal marknad

5 Handel från dåtid till framtid

6 Ekonomiskt samarbete och integration

7 Befolkning och arbetskraft

8 Att göra internationella affärer

9 Sverige på världsmarknaden

10 Världens resurser och miljö

11 Framtidsspaning

Om författarna

Hans Axelsson är gymnasielärare med mångårig erfarenhet av undervisning inom ekonomiska och samhällsvetenskapliga ämnen inklusive internationell ekonomi.

Leif Holmvall är författare och föreläsare samt egenföretagare med lång erfarenhet av internationella affärer.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen