Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Libers samhällskunskap Series mark

Många elever tycker att samhällskunskap är kul eftersom det ofta handlar om sådant som händer här och nu och därför berör, engagerar och ibland även upprör. Samtidigt är det just det som kan göra ämnet svårt. Det finns inte bara ett sätt att tänka eller tycka, eller bara ett svar eller perspektiv. Det är inte heller enkelt att avgöra om det som sägs är sant eller ens rimligt.

Daniel West, Uriel Hedengren

Smakprov

Webbapp

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig för


Om paketLibers samhällskunskap 1a1

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Libers samhällskunskap 1a1

978-91-47-12498-5

Daniel West

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 2
Omfång: 268 sidor

Smakprov

Nyhet
 
278 kr  (295 kr)   

Libers samhällskunskap 1a1 Digitalt utvärderingsexemplar

IC71249801

Daniel West

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Libers samhällskunskap 1b

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Libers samhällskunskap 1b

978-91-47-12393-3

Daniel West

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 456 sidor

Smakprov

  360 kr  (382 kr)   

Libers samhällskunskap 1b Digitalt utvärderingsexemplar

IC71239301

Daniel West

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Libers samhällskunskap 1b digital

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Libers samhällskunskap 1b Digitalbok Grupplicens 12 mån

978-91-47-12583-8

Daniel West

Digitalbok
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 2
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

Nyhet
 
119 kr  (149 kr)   

Libers samhällskunskap 1b Digitalbok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE71258201

Digitalbok
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

Nyhet
 
     

Libers samhällskunskap 1b Kombo

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Libers samhällskunskap 1b Kombo

978-91-47-12887-7

Eleverna får tryckt Libers samhällskunskap 1b. Både elever och lärare får kursboken som digitalbok och webbappen.
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal som du har elever i gruppen, minsta antal 20. Till varje grupp ingår 2 lärarlicenser av de digitala komponenterna.

  410 kr  (512 kr)   

Libers samhällskunskap 123

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Libers samhällskunskap 123

978-91-47-12394-0

Daniel West, Uriel Hedengren

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 2
Omfång: 712 sidor

Smakprov

Nyhet
 
445 kr  (472 kr)   

Libers samhällskunskap 123 Digitalt utvärderingsexemplar

IC71239401

Daniel West, Uriel Hedengren

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Gratis webbapp

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Libers samhällskunskap 1b webbapp

E471239301

Hemsida
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1

       
Sida 1 av 1    
 • Onlinebok från Liber    

   

  I den här serien utvecklar vi digitala läromedel; läs mer om Onlinebok och Digitalbok.

   

  Utvärdera för din undervisning, beställ ovan.

  Vi hjälper dig att beställa och testa digitala läromedel: Kundservice

  Tel 08-690 90 00

Byt till ett läromedel som handlar om varför! Därför att det är samhällets viktigaste fråga. Sida 1 av 1    

Om paket

När du vill kombinera tryckt och digitalt beställer du mest förmånligt ett Kombo-paket. Både lärare och elever får kursboken Libers samhällskunskap 1b som digitalbok och webbappen. Eleverna får också den tryckta kursboken. Minsta antal elever att beställa Kombi-paketet till är 20.

Läs mer

Utmärkande drag
- Resonerande text som uppmanar till reflektion.

- Kritiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt.

- Faktapåståenden i ett meningsbärande sammanhang.

- Eleverna kan ställa sina egna uppfattningar mot andras.

Uppmanar till reflektion
Den nya läromedelsserien Libers samhällskunskap tar upp frågor och ämnen som kan ha lika mycket med värderingar, känslor och attityder att göra, som med kunskap eller vetande. En av de röda trådarna genom böckerna är att inte ta sina egna uppfattningar eller åsikter för givna - det kan finnas andra.

Kritiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt
Ämnesplanernas betoning på ett kritiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt har en framskjuten plats. Detsamma gäller frågor som rör makt, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Samtidigt innehåller boken alla de viktiga moment och kunskapsområden som gör en klassisk bok i samhällskunskap. För att ge en förståelse för vad samhällsvetare gör presenteras aktuell forskning inom de olika discipliner som tillsammans utgör ämnet samhällskunskap.

Faktapåståenden i ett meningsbärande sammanhang
Läromedlet Libers samhällskunskap poängterar vikten av att förstå varför något ser ut som det gör, eller varför det fungerar som det gör. Förstår man detta är det lättare att ta till sig fakta kring företeelsen.

Uppgifter kopplade till ämnesplanen
I anslutning till den löpande texten finns det frågor som syftar till reflektion och ställningstagande. Det ger en direkt koppling mellan reflektion och läromedelstext. Varje kapitel avslutas med en lista på områdets centrala begrepp samt fakta- och analysfrågor.

Om författarna

"Något man lätt slås av när man slår upp en lärobok i samhällskunskap, vilken som helst, är att fokus ligger på att redogöra för hur samhället fungerar, inte varför det fungerar som det gör. Men det är direkt nödvändigt att ge faktapåståenden ett meningsbärande sammanhang. Det är lättare att komma ihåg hur om man samtidigt förstår varför. En uppenbar brist i många läromedel är att man inte nog tar hänsyn till denna aspekt. Min ambition har därför varit att lyfta fram vikten av sammanhang och kritisk reflektion som förutsättningar för det goda samtalet i arbetet med samhällsfrågor." - Daniel West, författare och lärare i samhällskunskap och filosofi

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen