Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Formativ svenska och svenska som andraspråk Series mark

Formativ svenska och Formativ svenska som andraspråk är en bas i det formativa arbetssättet. De parallella kursböckerna för svenska och SVA ger nya möjligheter att jobba i blandade klasser.

Carin Eklund, Inna Rösåsen

Smakprov

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig för

Recension


Om paketFormativ svenska 1

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Formativ svenska 1

978-91-47-12146-5

Carin Eklund, Inna Rösåsen

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 296 sidor

Smakprov

  320 kr  (339 kr)   

Formativ svenska 1 Digitalt utvärderingsexemplar

IC71214601

Carin Eklund, Inna Rösåsen

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Formativ svenska 1 digital

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Formativ svenska 1 Digitalbok Grupplicens

978-91-47-92247-5

Carin Eklund, Inna Rösåsen

Digitalbok
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

Nyhet
 
119 kr  (149 kr)   

Formativ svenska 1 Digitalbok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79224601

Digitalbok
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

Nyhet
 
     

Formativ Svenska 1 Kombo

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Formativ svenska 1 Kombo

978-91-47-12885-3

Eleverna får tryckt Formativ svenska 1. Både elever och lärare får kursboken som digitalbok. Dessutom ingår lärarhandledning.
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal som du har elever i gruppen, minsta antal 20. Till varje grupp ingår 2 lärarlicenser av de digitala komponenterna.

  370 kr  (462 kr)   

Formativ svenska som andraspråk 1

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Formativ svenska som andraspråk 1

978-91-47-12147-2

Carin Eklund, Inna Rösåsen

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 344 sidor

Smakprov

  330 kr  (350 kr)   

Formativ svenska som andraspråk 1 Digitalt utvärderingsexemplar

IC71214701

Carin Eklund, Inna Rösåsen

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Formativ svenska som andraspråk 1 digital

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Formativ svenska som andraspråk 1 Digitalbok Grupplicens

978-91-47-92250-5

Carin Eklund, Inna Rösåsen

Digitalbok
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

Nyhet
 
119 kr  (149 kr)   

Formativ svenska som andraspråk 1 Digitalbok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79224901

Digitalbok
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

Nyhet
 
     

Formativ svenska som andraspråk 1 Kombo

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Formativ svenska som andraspråk 1 Kombo

978-91-47-12886-0

Eleverna får tryckt Formativ svenska som andraspråk 1. Både elever och lärare får kursboken som digitalbok. Dessutom ingår lärarhandledning.
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal som du har elever i gruppen, minsta antal 20. Till varje grupp ingår 2 lärarlicenser av de digitala komponenterna.

  380 kr  (475 kr)   

Formativ svenska 1 och Formativ svenska som andraspråk 1 Lärarhandledning (nedladdningsbar)

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Formativ svenska 1 och Formativ svenska som andraspråk 1 Lärarhandledning (nedladdningsbar)

978-91-47-12408-4

Carin Eklund, Inna Rösåsen

Fil
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 141 sidor

Smakprov

  750 kr  (938 kr)   

Formativ svenska 2

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Formativ svenska 2

978-91-47-12417-6

Carin Eklund, Inna Rösåsen

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 372 sidor

Smakprov

Nyhet
 
320 kr  (339 kr)   

Formativ svenska 2 Digitalt utvärderingsexemplar

IC71241701

Carin Eklund, Inna Rösåsen

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Formativ svenska som andraspråk 2

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Formativ svenska som andraspråk 2

978-91-47-12418-3

Carin Eklund, Inna Rösåsen

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 312 sidor

Smakprov

Nyhet
 
320 kr  (339 kr)   

Formativ svenska som andraspråk 2 Digitalt utvärderingsexemplar

IC71241801

Carin Eklund, Inna Rösåsen

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       
Sida 1 av 1    
 • Onlinebok från Liber    

   

  I den här serien utvecklar vi digitala läromedel; läs mer om Onlinebok och Digitalbok.

   

  Utvärdera för din undervisning, beställ ovan.

  Behöver du hjälp att beställa ett digitalt läromedel? Support

  Tel 08-690 90 00

Erbjudande Sida 1 av 1    

Om paket

När du vill kombinera tryckt och digitalt beställer du mest förmånligt ett Kombo-paket. Eleverna får både en tryckt kursbok och kursboken som digitalbok. Två lärarlicenser ingår till kursboken som digitalbok och lärarhandledningen (nedladdningsbar). Den minsta grupp du kan beställa Kombo-paketet till är 20 elever.

Läs mer

Formativ svenska 1 och Formativ SVA 1 har mottagits väl bland lärare och elever och självklart ska material finnas för alla tre gymnasiekurserna. Därför kommer Formativ svenska 2 och Formativ svenska som andraspråk 2 i vår och författarna jobbar redan med kurs 3.

Kurs 1
Formativ svenska 1 och Formativ svenska som andraspråk 1 är kursböcker för Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 på gymnasiet. Utgångspunkten är ett formativt arbetssätt, och innehållet bygger på de två kursernas mål och kunskapskrav. Exempel på innehåll är:

- muntlig framställning i förberedda samtal och inför grupp

- textproduktion som inlägg, argumentation och krönika

- arbete med skönlitteratur och annat berättande

- språklig variation.

Formativ svenska 1 och Formativ svenska som andraspråk 1 har en tydlig struktur som tar avstamp i ett antal frågor: Vad är målet? Hur ska du nå målet? Hur ligger du till? Hur går du vidare? och Hur har det gått? Mönsteruppgifter, mönstertexter, elevexempel och formativa uppgifter ger många möjligheter att träna, få återkoppling och utvecklas vidare. Avslutande summativa uppgifter till varje kapitel finns i den lärarhandledning som kompletterar böckerna.

Formativ svenska 1 och Formativ svenska som andraspråk 1 är "syskonböcker". Böckerna är skrivna så att det ska vara lätt att använda dem parallellt i blandade klasser med både elever som läser Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1.

Kurs 2
Formativ svenska 2 och Formativ svenska som andraspråk 2 är kursböcker för Svenska 2 och SVA 2 på gymnasiet. Utgångspunkten är ett formativt arbetssätt, och innehållet bygger på de två kursernas mål och kunskapskrav. Exempel på innehåll är

- muntlig framställning i förberedda samtal och inför grupp

- utredande text

- läsförståelse

- litteratur

- grammatik

- språkanvändning och nordiska språkförhållanden

- nordiska språkförhållanden.

Formativ svenska 2 och Formativ SVA 2 har samma tydliga struktur som "ettorna": De ställer samma frågor, och ger samma utmärkta möjligheter att träna, få återkoppling och utvecklas vidare. Även här finns en lärarhandledning med avslutande summativa uppgifter till varje kapitel.

Formativ svenska 2 och Formativ svenska som andraspråk 2 går även de att i hög grad använda parallellt i klasser med både svenska och svenska som andraspråk.

Om författarna

Carin Eklund och Inna Rösåsen är båda gymnasielärare och förstelärare i svenska. De är verksamma på Tibble gymnasium och har arbetat formativt med stor framgång i över 10 år.

Recension

"Det bästa läromedlet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 jag hittills stött på. Det är allomfattande, direkt och konkret kopplat - med praktiska exempel - mot centralt innehåll, kunskapskrav och de nationella proven, samt att det utgör en grund för att kunna arbeta genrepedagogiskt." skriver Marie Grönblad, lärare på Praktiska Gymnasiet i Sundsvall.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen