Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Ellära Series mark

Praktisk ellära, Ellära 1, Ellära 2

Boken Ellära är skriven för att passa alla som behöver teoretiska och praktiska grundkunskaper om elektriska principer. Spänning, ström och resistans förklaras först, innan de matematiska sambanden mellan dem gås igenom. Läromedlet är tänkt att täcka de tre kurserna Praktisk ellära, Ellära 1 och Ellära 2 som ingår i Skolverkets kursplaner.

Sven Spiegelberg

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig för

RecensionEllära

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Ellära

978-91-47-08543-9

Sven Spiegelberg

Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Omfång: 236 sidor

Smakprov

  448 kr  (475 kr)   

Ellära digital

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Ellära Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91402-9

Onlinebok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  219 kr  (274 kr)   

Ellära Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE71088501

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Ellära 360 Pluswebb

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Ellära 360 Pluswebb Grupplicens

978-91-47-91620-7

Online
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  175 kr  (219 kr)   

Ellära 360 Pluswebb Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79161901

Online
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       
Sida 1 av 1    

Läs mer

Spänning, ström och resistans är abstrakta begrepp och det behövs en förståelse för begreppen innan sambanden gås igenom. Därför kommer inte matematiken och Ohms lag in förrän i kapitel 5. För er som vill utgå från Ohms lag som den pedagogiska grunden går det bar att starta med kapitel 5, efter att ni gått igenom första sidorna i kapitlen spänning, ström och resistans. Läromedlet är tematiskt uppbyggt så att t.ex. begreppet ström behandlas ur flera aspekter i strömkapitlet. Det innebär att vi t.ex. går igenom både lik- och växelström, men begränsar oss till resistiva laster. Det finns en generell struktur i kapitlen som bygger på:

1. Beskrivning av storheter som t.ex. ström.

2. Beskrivning av hur man mäter den storheten.

3. Visa principer som t.ex. strömgrening.

4. Visa komponenter som är strömstyrande som t.ex. dioden.

I senare delen av boken behandlas reaktiva laster, motorer, elektromagnetism och elkvalitet. Det gör att nivån på de matematiska exemplen blir högre och att materialet även vänder sig till grupper som behöver en djupare förståelse för ellära.

Ellära 360 Pluswebb
Ellära 360 Pluswebb är en innehållsrik övningswebb för El- och energiprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet. Den svarar upp mot Skolverkets kursplaner för Praktisk Ellära, Ellära 1 och Ellära 2.

Pluswebben innehåller en rik mängd digitala arbetsordrar med:

- interaktiva självrättande övningsuppgifter

- tydliga och instruktioner och underlag för laborationer

- tydliga instruktioner och underlag för praktiskt arbete

- inlämningsuppgifter där eleven får dokumentera och reflektera över sitt arbete.

Läs mer på www.liber.se/pluswebb

Liber samarbetar med Terco och i vissa av arbetsordrarna utförs laborativa/praktiska arbetsmoment med Tercos labbutrustning. Läs mer om Tercos hårdvara på www.terco.se.

Recension

Helhetsintrycket är att innehållet är modernt, innehållsrikt och pedagogiskt uppbyggt med ambition att ge en gedigen faktaförståelse och att minimera risker med elsäkerhetsfel och få bra funktionalitet i elanläggningar.

ur Ingvar Kroons recension, Bibliotekstjänst Häftepos 13108181

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen