Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Elkraftteknik Series mark

Läromedlet Elkraftteknik är efterföljaren till boken Elektromekanik. Läromedlet blir ett av momenten för att erhålla en s.k. Begränsad behörighet, BB1. Det andra momentet är att läsa kursen Praktisk ellära, ELPRAO, 100p.

Paul Håkansson

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förElkraftteknik

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Elkraftteknik

978-91-47-10697-4

Paul Håkansson, Tord Martinsen

Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Omfång: 192 sidor

Smakprov

  538 kr  (570 kr)   

Elkraftteknik digital

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Elkraftteknik Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91387-9

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  219 kr  (274 kr)   

Elkraftteknik Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE71088301

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Elkraftteknik 360 Pluswebb

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Elkraftteknik 360 Pluswebb Grupplicens

978-91-47-91572-9

Online
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  175 kr  (219 kr)   

Elkraftteknik 360 Pluswebb Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79157101

Online
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       
Sida 1 av 1    

Läs mer

Kursens syfte är att ge eleven:
- Förmåga att utföra elarbeten med en bra installationsteknik.

- Färdigheter i att använda ritningar, scheman, instruktioner, standarder och föreskrifter.

- Förmåga att välja och använda olika verktyg, instrument, material och övrig utrustning som används inom elområdet.

- Kunskaper om miljökrav och bestämmelser inom elområdet.

- Färdigheter i att avhjälpa fel och underhålla elanläggningar.

- Förmåga att arbeta säkert, arbetsmiljömässigt, ergonomiskt och estetiskt.

- Förmåga att dokumentera sitt arbete.

För att på ett bra sätt tillgodogöra dig boken Elkraftteknik så rekommenderas en grundkunskap om elsystemets uppbyggnad och funktion. Den informationen når du genom kursen "Praktisk ellära".

För den som eftersträvar en BB1-behörighet ger denna bok de kunskaper som krävs för att BB1-installationerna utförs på ett säkert sätt för såväl montör, omgivning och brukare av anläggningen.

Fler än El- och energiprogrammet läser kursen
Bokens innehåll styrs mot industrin eftersom det är Automationsinriktningens sista Elektroteknikkurs. Det är mycket kunskap eleven ska ha med sig ut i arbetslivet. Eftersom man också i t.ex. VVS- och fastighetsprogrammet ska läsa denna kurs innehåller boken praktikfall som visar hur dessa yrkesgrupper kan nyttja sin eventuella framtida BB1-behörighet.Kapitelinnehåll
Kap 1. Krav kring elarbeten

Kap 2. Elinstallationsarbete och dess utförande

Kap 3. Elmateriel

Kap 4. Det svenska elsäkerhetssystemet

Kap 5. Manövrering av en-, två- och trefasbelastningar

Kap 6. Motorer

Kap 7. Installationsritningar, scheman och märkning

Kap 8. Dimensionering och skydd

Kap 9. Startalternativ för motorer

Kap 10. Kopplingsutrustning - skåpsbyggnad

Kap 11. Felsökning, service och underhåll

Kap 12. Elkvalitet

Kap 13. Lär dig hitta i "Starkströmspaketet"Praktiska övningar
Övningarna består av elinstallationsarbeten av olika slag som ger eleven en god grund för att sedan utveckla sina färdigheter i övriga kurser eller under sin praktikperiod för utfärdandet av behörigheten.

Bygget av ett apparatskåp innebär att eleven utför de mekaniska momenten kring ett skåpsbygge för en kontaktormanövrerad fram- och backomkopplare i kursen Elektromekanik. Motorer och startalternativ är kunskaper elever får i kursen Elkraftteknik. De elektriska momenten fortsätter därför i kursen Elkraftteknik. Naturligtvis kan man utföra hela apparatskåpsbygget i Elkrafttekniken och då istället utgå från en färdig montageplåt.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen