Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Hälsopedagogik Series mark

Varför har det skett en förskjutning från ett patogent till ett salutogent synsätt på hälsa? Det är en av frågeställningarna som besvaras i boken med att innebörden i "hälsa" speglas utifrån olika perspektiv och utifrån barnets, den unges, och vuxnas/äldres perspektiv.

Rune Johansson, Lars Skärgren

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig för

Recension


Om paketHälsopedagogik

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Hälsopedagogik

978-91-47-11741-3

Rune Johansson, Lars Skärgren

Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Omfång: 240 sidor

Smakprov

  274 kr  (290 kr)   

Hälsopedagogik digital

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Hälsopedagogik Digitalbok Grupplicens

978-91-47-92115-7

Digitalbok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Hälsopedagogik Digitalbok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79211401

Digitalbok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Hälsopedagogik Kombo

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Hälsopedagogik Kombo

978-91-47-12943-0

Eleverna får tryckt kursbok. Både elever och lärare får kursboken som digitalbok. Dessutom ingår lärarhandledning.
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal som du har elever i gruppen, minsta antal 20. Till varje grupp ingår 2 lärarlicenser av de digitala komponenterna.

  324 kr  (405 kr)   

Extramaterial

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Hälsopedagogik Lärarhandledning

E471159201

Fil
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 72 sidor

       

Om paket

När du vill kombinera tryckt och digitalt beställer du mest förmånligt ett Kombo-paket. Eleverna får både en tryckt kursbok och kursboken som digitalbok. Som lärare får du kursboken som digitalbok och lärarhandledning (nedladdningsbar), två lärarlicenser ingår. Det minsta antal elever att beställa Kombi-paketet till är 20.

Läs mer

I läromedlet beskrivs den historiska utvecklingen fram till idag under temat "Då och nu" av bland annat begreppen hälsa, friskvård och hälsorelaterade levnadsvanor. Ett genomgående perspektiv i den beskrivande och diskuterande texten är yrkesrollen som hälsoinspiratör och pedagog med uppgift att förebygga ohälsa. Varje kapitel har följande innehåll

Begrepp – här visas på de ord, begrepp och kunskapsområden som är centrala i kapitlet. Dessa ska läsaren tagit till sig efter att ha arbetat med kapitlet. I slutet av kapitlet finns en uppgift som testar detta.

Lärtext – texten är dels beskrivande, dels visar den på olika teorier, perspektiv och synsätt inom ett och samma ämnesområde. Med jämna mellanrum finns reflektionsuppgifter som har syftet att läsaren ska reflektera över innehållet.

Repetera, resonera och sök – under rubriken finns uppgifter som är såväl repeterande som fördjupande. De fördjupande uppgifterna innebär att ytterligare information söks på internet. Vissa uppgifter är anpassade för sökning av material med syftet att vara uppdaterad inom ämnesområdet samt för att kunna arbeta utifrån en evidensbaserad praktik.

Självskattning – varje kapitel avslutas med att läsaren gör en skattning av hur väl hen tagit till sig innehållet i kapitlet.

Boken är framtagen för gymnasiekursen hälsopedagogik.

Ur innehållet
Hälsa och pedagogik

1. Salutogent förhållningssätt

2. Hälsa

3. Hälsopedagogiskt förhållningssätt

Kommunikation, interaktion och samarbete
4. Interaktion och kommunikation

5. ”Mötet” och samarbete

Hälsa och levnadsvanor
6. Hur mäts hälsa?

7. Psykisk, social och kulturell hälsa

8. Kriser och krishantering

Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning
9. Barn och unga

10. Äldres hälsa

11. Hälsa och funktionsnedsättning

Folkhälsoarbete, arbete och fritid
12. Folkhälsoarbete

13. Arbete och fritid

Om författarna

Rune Johansson är chef inom habilitering. Han har lång erfarenhet inom rehabilitering och habilitering, akutsjukvård och kommunal verksamhet.

Lars Skärgren är pedagog och har arbetat som rektor och utbildningschef inom vuxenutbildning. Han har även arbetat med handledning inom socialtjänst och med personalfortbildningar.

Recension

Ur recension i BTJ-häftet nr 23, 2015, av Linda Ljungskog: Texten är lättläst och innehållet ger en bred grundkunskap inom många olika områden av hälsopedagogik. Bokens tilltal tydliggör att den tänkta läsaren är den som arbetar eller kommer att arbeta med hälsa på ett eller annat sätt. Förutom att användas som kurslitteratur kan boken därför passa för den hälsointresserade som vill utvecklas i sin roll som hälsoarbetare.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen