Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Barns lärande och växande Series mark

Kunskapen om barns lärande och växande förändras. Därmed förändras även synen på barn och till exempel hur samhället bäst ska kunna möta barns behov och förutsättningar. I boken presenteras teorier som stöd för observationer eller diskussioner, vilket gör att boken får ett resonerande innehåll.

Susanne Gustavsson

Om författarna

Lämplig förTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Barns lärande och växande

978-91-47-10840-4

Susanne Gustavsson

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 152 sidor

Smakprov

  297 kr  (315 kr)   

Läs mer

Målsättningen är att visa att teori varken är konstigt eller svårt – det är ett verktyg i vår strävan att förstå våra handlingar och resonemang. I anslutning till varje kapitel finns uppgifter av undersökande karaktär. Uppgifterna är målstyrda, dvs. de ska kunna användas för att dokumentera elevens kunskapsutveckling formativt. De ska kunna genomföras som enskilda uppgifter eller gruppuppgifter och de ska presenteras på ett sätt som visar elevens dokumentation över måluppfyllelsen både för eleven själv och för läraren.

Boken är framtagen till kursen Barns lärande och växande och knyter an till tidigare pedagogikkurser och fördjupar innehållet med tydligt fokus på just barn.

Ur innehållet
- Lärande, utveckling och socialisation

- Barn, barndom och fostran i förändring

- Barn och interaktion

- Barnets förutsättningar och villkor

- Barnet och mediekultur

Om författarna

Susanne Gustavsson är utbildad gymnasielärare och har erfarenhet av undervisning på Barn- och fritidsprogrammet. Efter att ha disputerat vid Göteborgs universitet 2008, arbetar idag Susanne på Högskolan i Skövde med lärarutbildning och med forskning om barn och unga.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen