Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Pedagogiskt ledarskap Series mark

- Vänta dig det bästa av dem du leder. Människor som bemöts positivt ger oftast ett positivt bemötande tillbaka.
- Försök att förstå dem du leder. Var bestämd utan att för den skull vara överlägsen.

Liselotte Ohlson

Smakprov

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig för

RecensionPedagogiskt ledarskap

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Pedagogiskt ledarskap

978-91-47-10370-6

Liselotte Ohlson

Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 4
Omfång: 280 sidor

Smakprov

  305 kr  (323 kr)   

Pedagogiskt ledarskap digital

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Pedagogiskt ledarskap Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91444-9

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Pedagogiskt ledarskap Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79112901

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       
Sida 1 av 1    
 • Onlinebok från Liber    

   

  I den här serien utvecklar vi det digitala läromedlet Onlinebok
  - vad är det?

   

  Utvärderingsabonnemang för lärare är gratis, du behöver bara fylla i formuläret. Beställ ovan.

  Behöver du hjälp att beställa en Onlinebok? Support
  Tel 08-690 90 00

Författarkrönika Sida 1 av 1    
 • När jag pluggade på högskolan upplevde jag att de böcker som behandlade ledarskapsfrågor var väldigt abstrakta med svag koppling till vardagliga situationer. En viktig utgångspunkt var därför att skriva på ett sätt som hjälpte eleverna att översätta ofta ganska diffusa teorier till praktiskt handlande.”

  Till författarkrönikan av Liselotte Ohlson

Läs mer

Utmärkande drag
- Faktatexten fokuserar på ett ledarskap i praktiken

- Varje kapitel inleds med en elevuppgift för aktivera läsaren

- Innehåller många övningar av olika slag

Pedagogiskt ledarskap fokuserar på ett ledarskap i praktiken. Det handlar om att se och möta människor i olika sociala och pedagogiska situationer och att i det praktiska ledarskapet skapa goda villkor för människors lärande och utveckling.

Grundtanken i boken är att ett pedagogiskt ledarskap är användbart i många sammanhang. Det ledarskap som beskrivs i boken är därför allmänt hållet och fungerar därmed för olika sorters ledarskap.

Syftet med boken är att läsaren ska utvecklas både när det gäller det praktiska ledarskapet och de teoretiska kunskaperna. Målet är också att öka läsarens reflektioner över ledarskapet.

Varje kapitel inleds med en elevuppgift. Insprängt i texten finns därefter uppgifter som fungerar både för enskild reflektion och att diskuteras i grupp. Dessutom finns fallbeskrivningar med tillhörande uppgifter. Fler övningar finns i slutet av varje kapitel. Där finns även en sammanfattning av kapitlet som både kan inleda och avsluta arbetsområdet. För att underlätta inläsning finns marginalord utsatta.

Om författarna

Liselotte Ohlson är idrottslärare och har lång erfarenhet från ledarutbildning inom fritidssektorn.

Recension

Boken förmedlar på ett lättförståeligt sätt teoretiska kunskaper i psykologi för förståelse av sig själv som ledare och andras respons på olika ledarskap. Författaren lyckas fånga väsentliga, positiva ledaregenskaper i olika sociala situationer och sammanhang. Tonvikten i boken ligger på det praktiska ledarskapet. Varje kapitel inleds med en tankeväckande diskussionsuppgift och avslutas med utmärkta övningar för tillämpning av inhämtade teoretiska kunskaper. Insprängt i texten finns uppgifter som fungerar både för enskild reflektion och att diskutera i grupp. Ett välillustrerat bildmaterial ger boken ett ungdomligt pedagogiskt intryck.

Margareta Fridstjerna, Bibliotekstjänst 12103035

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen