Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Ungdomskulturer Series mark

Ungdomskulturer beskriver ungdomars villkor och roller i samhället. Boken tydliggör hur samhällets förändrade förhållanden och strukturer synliggörs genom ungdomars kulturella uttryck. Ungdomskulturer beskriver ungdomars villkor och roller i samhället.

Anne Gloppestad

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Ungdomskulturer Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91952-9

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Ungdomskulturer Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79195101

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Ungdomskulturer

978-91-47-10838-1

Anne Gloppestad

Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Omfång: 168 sidor

Smakprov

  332 kr  (352 kr)   

Ungdomskulturer Lärarhandledning (nedladdningsbar)

978-91-47-91927-7

Anne Gloppestad

Fil
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 56 sidor

Smakprov

  820 kr  (1025 kr)   
Författarkrönika Sida 1 av 1    
  • När jag kan öppna ögonen på den som läser, när jag kan få elever att se vilka mönster och maktstrukturer som finns runtomkring dem, som de själva påverkas av och ingår i, har jag lyckats.”

    Läs författarkrönikan av Anne Gloppestad

Läs mer

Läromedlet inleds med en ämnesintroduktion till sociologin. Därefter bearbetas begreppen ungdom och kultur, följt av beskrivningar och analyser av ett antal ungdomskulturella strömningar. Vidare presenteras verktyg för att studera ungdomars situation och kulturyttringar. Slutligen behandlas samhällets verksamheter för unga och de ungdomspolitiska målen. I varje kapitel finns uppgifter som ger möjlighet till analys och reflektion.

Ur innehållet:
Den sociologiska blicken

Samhället - föränderligt och formande

Från barn till vuxen

Vad är kultur?

Stilar och kulturer i urval

Politiska verksamheter och mål

Lärarhandledningen och det centrala innehållet
Lärarhandledningen inleds med en genomgång av Skolverkets beskrivning av sociologiämnet och kursen ungdomskulturer. Här beskrivs var det centrala innehållet återfinns i boken och hur man kan arbeta med de centrala begrepp som finns i ämnets syfte. Inledningskapitlet har också ett avsnitt om bedömning och betygsättning. Därefter följer lärarhandledningen lärobokens kapitelupplägg. Här finns uppgifter som är anpassade till innehållet i respektive kapitel. Uppgifterna är av olika omfattning. En del kan användas inom ramen för en lektion medan andra ger underlag för längre arbetsperioder eller teman. Det finns även uppgifter som täcker in flera delar av det centrala innehållet, vilket gör att de kan användas i olika sammanhang eller i slutet på kursen för att se hur eleverna har förstått kursens helhet.

Om författarna

Anne Gloppestad är gymnasielärare och undervisar bland annat i sociologi och psykologi.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen