Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Specialpedagogik Series mark

Att arbeta för likvärdighet och delaktighet

Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser. Serien ger även kunskaper om arbete inom olika specialpedagogiska verksamheter.

Monica Johansson

Smakprov

Om författarna

Provlektion

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förSpecialpedagogik 1

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Specialpedagogik 1

978-91-47-10778-0

Monica Johansson

Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Omfång: 216 sidor

Smakprov

  296 kr  (314 kr)   

Specialpedagogik 1 digital

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Specialpedagogik 1 Digitalbok Grupplicens

978-91-47-91430-2

Digitalbok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Specialpedagogik 1 Digitalbok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79111501

Digitalbok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera läromedlet.

       

Specialpedagogik 1 Kombo

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Specialpedagogik 1 Kombo

978-91-47-12944-7

Eleverna får Specialpedagogik 1 både som tryckt kursbok och som digitalbok. Lärare får kursboken som digitalbok och Specialpedagogik 1 och 2 Lärarhandledning.
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal som du har elever i gruppen, minsta antal 20. Till varje grupp ingår 2 lärarlicenser till de digitala komponenterna.

  346 kr  (432 kr)   

Specialpedagogik 2

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Specialpedagogik 2

978-91-47-10832-9

Monica Johansson

Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Omfång: 208 sidor

Smakprov

  287 kr  (304 kr)   

Specialpedagogik 2 Provlektion

E471083201

Fil

       

Specialpedagogik 2 digital

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Specialpedagogik 2 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-92057-0

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Specialpedagogik 2 Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79205601

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Specialpedagogik 1 och 2 lärarhandledning

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Specialpedagogik 1 och 2 Lärarhandledning

E471077801

Fil
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1

       
Författarkrönika Sida 1 av 1    
  • En grundtanke i mitt skrivande har varit att de som använder läromedlet ska inse hur viktiga de är för andra människor och i andra människors liv. Som personal kan de göra skillnad!"

    Läs författarkrönikan av Monica Johansson

Läs mer

Utmärkande drag
- Personporträtt och fallbeskrivningar levandegör texten

- Uppgifter som ger möjlighet till analys och reflektion

- Faktatext som betonar vikten av att skapa möjligheter till likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet

Läromedlen i specialpedagogik behandlar kunskaper inom det specialpedagogiska området, där människors olika villkor för lärande och utveckling inom funktionshinderområdet är utgångspunkten. Tyngdpunkten i innehållet är på framtida personals möjligheter att skapa delaktighet, tillgänglighet och likvärdighet.

Specialpedagogik 1
Läromedlet beskriver olika funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser.

Läromedlet är indelat i tre delar:

Del 1 Grunder för likvärdighet och delaktighet

Den första delen innehåller fyra kapitel som behandlar grundläggande värderingar på individuell, nationell och internationell nivå. Den ger en ba

Del 2 Människors likheter och olikheter

Den andra delen innehåller fem kapitel som behandlar funktionsnedsättningar och funktionshinder.

Del 3 Att skapa möjligheter för delaktighet och likvärdighet

Den tredje delen innehåller tre kapitel om kommunikation, hjälpmedel och arbetssätt inom det specialpedagogiska området.

I varje kapitel finns uppgifter som ger möjlighet till analys och reflektion.

Specialpedagogik 2
Specialpedagogik 2 handlar om specialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet och hur sådant arbete kan bidra till lärande och utveckling för både individer och verksamheter. Innehållet är en fördjupning och utveckling av de mer grundläggande kunskaperna i Specialpedagogik 1.

Specialpedagogik 2 har två inledande kapitel om utgångspunkter, centrala begrepp och arbete inom specialpedagogisk verksamhet. Sedan följer fem kapitel med fördjupande kunskaper om arbete inom olika verksamheter:

- boende

- utbildning

- arbete och daglig verksamhet

- fritidsverksamhet

- habilitering och samverkan.

Om författarna

Författaren Monica Johansson är verksam vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hon har många års erfarenhet av undervisning på gymnasium och inom vuxenutbildning.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen