Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

H2000 Personlig försäljning 2 Series mark

Fakta och uppgifter

Som säljare behöver du behärska många olika kompetensområden. Den kanske viktigaste förmågan är kunna lyssna in kunden och vara en duktig förhandlare. I H2000 Personlig försäljning 2 – att utveckla kundrelationen sätts fokus på försäljning mellan företag. Nyckelbegrepp i boken är business to business, marknadskommunikation och säljarbete, planering, kundanalys, förhandling, erbjudande, avslut, efterarbete och affärskultur.
Läsaren ges genom många uppgifter, fältuppgifter och ett större sammanfattande projekt möjlighet att träna sin förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom försäljning samt förmåga att arbeta målinriktat.

Mats Erasmie, Anders Pihlsgård

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

H2000 Personlig försäljning 2 Fakta och uppgifter Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91809-6

Mats Erasmie, Anders Pihlsgård

Onlinebok
Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

H2000 Personlig försäljning 2 Fakta och uppgifter Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79180801

Onlinebok
Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

H2000 Personlig försäljning 2 Fakta och uppgifter

978-91-47-11678-2

Mats Erasmie, Anders Pihlsgård

Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Omfång: 296 sidor

Smakprov

  462 kr  (490 kr)   

H2000 Personlig försäljning 2 Lärarhandledning (nedladdningsbar)

978-91-47-11679-9

Mats Erasmie, Anders Pihlsgård

Fil
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 1 sidor

Smakprov

  1799 kr  (2249 kr)   

Läs mer

Pedagogiska tankar
I H2000-serien förenas teori med praktik. Serien omfattar läromedel för yrkesutbildningar inom handels- och administrationsyrkena. Böckerna i serien är särskilt framtagna för att passa på gymnasieskolans Handels- och administrationsprogram men de lämpar sig även för olika typer av bransch- och vuxenutbildningar. I samtliga av seriens böcker varvas faktatexter med exempel, övningar och projekt. Läromedlen stimulerar ett undersökande arbetssätt genom många uppgifter och exempel. Till respektive faktabok hör en lärarhandledning som innehåller kommentarer och pedagogiska tips, förslag på lösningar till faktabokens uppgifter, powerpointbilder, förslag till provuppgifter och lösningar på dessa.

Komponenter
Fakta och övningsbok

Onlinebok

Lärarhandledning (nedladdningsbar)

Innehåll
1. B2B-försäljning – så går det till

2. Personlig planering för framgång

3: Vem är kunden?

4. Våra produkter

5. Konkurrenter och omvärlden

6. Marknadskommunikation och säljarbetet

7. Planera ditt säljarbete

8. Kundbesöket

9. Att kunna analysera kunden

10. Erbjudandet

11. Avslut och efterarbete

12. Att förhandla med framgång

13. Global försäljning

Om författarna

Författare till H2000 Personlig försäljning 2 – att utveckla kundrelationen är Mats Erasmie och Anders Pihlsgård. Mats har arbetat som säljare, marknadschef och vd. Han har mångårig praktisk erfarenhet av säljutveckling, säljträning och ledarskapsutveckling. Anders är gymnasielärare i ekonomiska ämnen, samt medförfattare i ett stort antal ekonomiläromedel.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen