Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

H2000 Näthandel 1 Series mark

- från affärsidé till egen webbutik

Näthandeln har sina egna förutsättningar och metoder. Denna bok tar på ett grundläggande sätt upp det du behöver veta för att kunna starta en näthandel. Genom tydliga faktatexter och bilder varvat med aktuella exempel och beskrivningar av verkliga företag levande gör boken ämnesområdet för läsaren.
Boken tar bland annat upp:
- olika typer av näthandel
- designa och bygg en nätbutik
- risker och hot på nätet
- säkra betalningssätt
- affärsidé och budget
- kundanalys
- marknadsföring
- logistik
- lagar och regler.

Anders Pihlsgård, Bo Skandevall, Peter Svensson

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig för

RecensionTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

H2000 Näthandel 1 Fakta och uppgifter

978-91-47-12553-1

Anders Pihlsgård, Bo Skandevall, Peter Svensson

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 2
Omfång: 320 sidor

Smakprov

Nyhet
 
451 kr  (478 kr)   

H2000 Näthandel 1 Fakta och uppgifter Digitalt utvärderingsexemplar

IC71255301

Anders Pihlsgård, Bo Skandevall, Peter Svensson

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Nyhet
 
     

H2000 Näthandel 1 Lärarhandledning (nedladdningsbar)

978-91-47-12554-8

Anders Pihlsgård, Bo Skandevall, Peter Svensson

Fil
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 2
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 134 sidor

Smakprov

Nyhet
 
1970 kr  (2462 kr)   

H2000 Näthandel 1 Fakta och uppgifter

978-91-47-10611-0

Anders Pihlsgård, Bo Skandevall, Peter Svensson

Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Omfång: 304 sidor

Smakprov

  462 kr  (490 kr)   

H2000 Näthandel 1 Uppdatering till upplaga 1

E471061101

Fil

       

H2000 Näthandel 1 Lärarhandledning (nedladdningsbar)

978-91-47-10610-3

Anders Pihlsgård, Bo Skandevall, Peter Svensson

Fil
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 120 sidor

  1899 kr  (2374 kr)   
Författarkrönika Sida 1 av 1    
  • Till syvende och sist handlar det ändå om att eleverna själva ska lära sig lösa verkliga problem som de kan möta i arbetslivet.”

    Till Anders Pihlsgård krönika

Läs mer

H2000 Näthandel 1 Fakta och uppgifter är en grundbok i näthandel. Eleverna får lära sig hur man etablerar och marknadsför en verksamhet på internet, bland annat med hjälp av sociala medier. Vidare tar boken upp hur ny teknik används och anpassas till näthandel. Säkerhetslösningar, lagstiftning och transportlösningar för näthandel tas också upp. I slutet av varje kapitel finns både enklare och mer avancerade uppgifter samt projekt. Till boken finns även en lärarhandledning.

Upplaga 2
I upplaga 2 har boken genomgått en rejäl uppdatering. Förutom rena rättelser, utbyte av inaktuella exempel, omarbetning av uppgifter etc. Bokens inledning har bytts ut mot en historik med dagens syn på handel som avslutning där en modernare syn där näthandel blir ett affärsval och inte en konkurrent till butikshandel. Kedjornas utveckling mot multikanal- och omnikanalförsäljning presenteras.

Därutöver är flera kapitel i boken kraftigt omarbetade. Vi har lagt till en ny modell för hur företag kan använda nätet, en ny syn på kundens köpprocess och hur företag ska agera för att möta denna. Marknadsföringsavsnittet är omarbetat och moderniserat med en ny modell för planeringen och onlinemedier lyfts fram som huvudverktyg i marknadsföringen. Logistikavsnittet är uppdaterat med nya lösningar och med ny text om miljöaspekter, avsnittet om betallösningar är moderniserat och kraftigt omarbetat. Slutligen är lagstiftningsavsnittet uppdaterat med den nya lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och det nya dataskyddsdirektivet.

Om författarna

Författare till boken är Anders Pihlsgård, Bo Skandevall och Peter Svensson. Anders är konsult och gymnasielärare i ekonomiska ämnen samt medförfattare i flera läromedel. Bo har varit gymnasielärare på handelsprogrammet, rektor och arbetar numera som projektledare. Bo har även medverkat i arbetet med att skriva nya kursplaner i ämnet näthandel. Peter är journalist, civilingenjör och egen företagare.

Recension

Boken är mycket pedagogiskt upplagd med tydliga faktatexter och bilder varvat med aktuella exempel och beskrivningar av verkliga företag. I slutet av varje kapitel återfinns både enklare och mer fördjupade övningar. Denna aktuella och pedagogiska lärobok ger både stimulans och värdefull kunskap åt läsaren. Föregående upplaga bör bytas ut mot denna andra uppdaterade och aktualiserade upplaga, skriver Jan-Olof Svensson i BTJ-häftet nr 24, 2018.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen