Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Internationellt arbete Series mark

Internationellt arbete ger insyn i vård och omsorg i olika länder och hur kulturer påverkar synen på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicinsk behandling samt liv och död. Läromedlet är skrivet utifrån det centrala innehållet i kursen internationellt arbete.

Martina Andersson Gedda, Ann-Christine Hemrell

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig för

RecensionTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Internationellt arbete Onlinebok Grupplicens

978-91-47-92003-7

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Internationellt arbete Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79200201

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Internationellt arbete

978-91-47-11731-4

Martina Andersson Gedda, Ann-Christin Hemrell

Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Omfång: 128 sidor

Smakprov

  338 kr  (358 kr)   
Författarkrönika Sida 1 av 1    
  • Vi reser ut i världen och världen kommer till oss, erfarenheter och kunskaper utbyts och vi lär oss hela livet. Att försöka förstå världen och vilja lära sig mer om den kommer alltid vara en viktig kompetens. Följ med oss på en resa ut i världen!"

    Till Ann-Christin Hemrells och Martina Andersson Geddas krönika

Läs mer

Internationellt arbete tar upp olika hälsoproblem orsakade av fattigdom, katastrofer och klimatförändringar. Den inleds med en beskrivning av människors olika livsvillkor i världen, för att ge en bild av de utmaningar som finns idag. Denna del är rikligt illustrerad med kartor för att Därefter förklaras vad internationella överenskommelser är och hur de ligger till grund för internationella samarbeten. Den senare delen av boken behandlar olika länders organisation av vård och omsorg, personalkategorier och utbildningsformer som finns i olika delar av världen. Boken belyser hur man kan kommunicera med och bemöta människor i olika sociala och kulturella sammanhang. I kapitlet Med världen som arbetsfält får eleven ta del av personliga berättelser och erfarenheter från internationellt arbete.

För att underlätta läsningen finns nyckelord förklarade i marginalen. Boken är rikligt illustrerad med kartor och bilder som kompletterar texten. Varje kapitel avslutas med uppgifter och nyckelord.

I boken finns också tre större teman där eleverna ges möjlighet till fördjupade kunskaper inom vård och omsorg i ett internationellt perspektiv. Avslutningsvis finns också fördjupningar som kan användas som samverkansprojekt med andra ämnen.

Bokens innehåll, uppgifter och teman är testade och utvärderade av gymnasieelever som läst kursen internationellt arbete på Vård- och omsorgsprogrammet.

Ur innehållet
Människan i världen

Att gå från ord till handling

Synen på hälsa och ohälsa i världen

Vård och omsorg ur ett globalt perspektiv

Med världen som arbetsfält

Fördjupningar och samarbeten med andra kurser

Om författarna

Martina Andersson Gedda är gymnasielärare i samhällskunskap och Ann-Christin Hemrell är gymnasielärare i vård- och omsorgsämnen.

Recension

Det är en mycket läsvärd och tänkvärd skrift, som fast det är en kursbok för studenter, så kan den vara av intresse för en mycket bredare läsekrets, skriver Lars Svensson i BTJ-häftet nr 11, 2015.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen