Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Profession lärare

Ledarskap? Programmering? Flerspråkighet? Vad behöver du fylla på med för att hjälpa dina elever att lyckas? Med drygt 100 års utgivning av läromedel och kurslitteratur i ryggen tar Liber nu nästa steg. Vi erbjuder forsknings- och erfarenhetsbaserad kompetensutveckling på ett sätt som passar dig.

Utvecklas vidare i ditt yrke som lärare

Profession lärare är Libers erbjudande av kvalitativ fortbildning som hjälper dig att lyckas i det pedagogiska arbetet. Det ger dig möjlighet att utvecklas i din profession som lärare, skolledare, entreprenör eller specialist. Bakom såväl bokutgivning som webbkurser står svenska och internationella forskare och skickliga lärare. Vilken form av fortbildning passar dig?

Mattias Nykvist och Maria Granler, förläggare i pedagogik, Liber

Mattias Nykvist och Maria Granler, förläggare pedagogik

webbkurser och bokutgivning

Webbkurser

 

 

 

Att bli lärare

Läs mer

Den interkulturella förskolan
Läs mer

Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever
Läs mer 

Att bli lärare

Smakprov

 

Den interkulturella förskolan

Smakprov

Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever

 

 

 

Programmering
Läs mer

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet
Läs mer
Skolans möte med nyanlända
Läs mer

Programmering. Introduktion till digital kompetens i grundskolan

Smakprov

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet

Smakprov

 

Tillgänglig som webbkurs

 

Skolans möte med nyanlända

Smakprov

 

Tillgänglig som webbkurs

 

 

Kollegialt lärande. GENOM PEDAGOGISK HANDLEDNING OCH LÄRANDE SAMTAL
Läs mer
Processinriktad läs- och skrivundervisning
Läs mer
Kreativ och likvärdig NO
Läs mer

Kollegialt lärande

Smakprov

 

Tillgänglig som webbkurs

Processinriktad läs- och skrivundervisning

Smakprov

 

Kreativ och likvärdig NO-undervisning

Smakprov

 

 

 

 

Utbildning och undervisning
Läs mer

Distans, disciplin och dogmer
Läs mer
Språkutvecklande undervisning i teori och praktik
Läs mer

Utbildning och undervisning i förskolan

Smakprov

Distans, disciplin och dogmer. Om lyssnande i Reggio Emiliainspirerad pedagogik

Smakprov

 

Uppdrag literacy

Smakprov 

 

 

 

Formulera Bild och projekt i förskolan
Läs mer
Hållbar utveckling
Läs mer
Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan
Läs mer

Formulera. Bild och projekt i förskolan

Smakprov

Hållbar utveckling. Ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan

Smakprov

 

Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan

Smakprov

 

 

 

Lyssnandets pedagogik
Läs mer
Förskolans yngsta barn
Läs mer
Likabehandling i förskola och skola
Läs mer

Lyssnandets pedagogik

Smakprov 

Förskolans yngsta barn

Smakprov

 

Likabehandling i förskola och skola

Smakprov

 

 

 

Friluftslivets pedagogik
Läs mer
Bildundervisning och lärande genom bilder
Läs mer
Perspektiv på hälsa
Läs mer

Friluftslivets pedagogik

Smakprov

Bildundervisning och lärande genom bilder

Smakprov

 

Perspektiv på hälsa

Smakprov

 

 

 

Entreprenöriell fritidspedagogik
Läs mer
Hur långt är ett äppelskal?
Läs mer
Didaktiken efter Vygotskij
Läs mer

Entreprenöriell fritidspedagogik

Smakprov

Hur långt är ett äppelskal?

Smakprov

Didaktiken efter Vygotskij

Smakprov

 

 

 

Ansvar och sekretess
Läs mer
Det värderande ögat
Läs mer
Lärares relationskompetens
Läs mer

Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem

Smakprov

Det värderande ögat

Smakprov

 

Lärares relationskompetens

Smakprov