Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Den nya affärsredovisningen

Det här är är Sveriges äldsta och mest använda redovisningsbok med marknadens starkaste pedagogiska upplägg. Den vägleder studenten genom hela lärprocessen.

Per Arvidson, Thomas Carrington, Gustav Johed

Webbapp

Om författarna

Lämplig för

RecensionTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Den nya affärsredovisningen

978-91-47-12798-6

Per Arvidson, Thomas Carrington, Gustav Johed

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 21
Omfång: 384 sidor

Smakprov

  550 kr  (519 kr)   

Den nya affärsredovisningen Övningar

978-91-47-12799-3

Per Arvidson, Thomas Carrington, Gustav Johed

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 21
Omfång: 212 sidor

Smakprov

Nyhet
 
371 kr  (350 kr)   

Den nya affärsredovisningen Lösningar

978-91-47-12797-9

Per Arvidson, Thomas Carrington, Gustav Johed

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 21
Omfång: 212 sidor

Smakprov

Nyhet
 
206 kr  (194 kr)   

Den nya affärsredovisningen Extramaterial och övningsuppgifter

E470769201

Hemsida

       

DNA Den nya affärsredovisningen webbapp

E471125802

Hemsida

       

Den nya affärsredovisningen Rättelse till upplaga 20

E471125801

Fil

       

Läs mer

Serien består av en faktabok, en övningsbok och en lösningsbok. Böckerna säljs separat. Det pedagogiska upplägget med faktarutor, figurer, verklighetsanknutna fallstudier och övningsuppgifter underlättar inlärningen och hjälper studenten att greppa redovisningen på djupet. Både lärare och studenter uppskattar hur grunderna i redovisning successivt byggs på med nya utmanande redovisningsområden.

Nyheter i den 21:a upplagan
Utveckling av styr- och regelverk i redovisningsvärlden
Utöver uppdatering på grund av nyheter i ÅRL och ABL har redovisningsåtaganden utökats på en hel del andra områden. Den nya upplagan fördjupar sig i frågeställningar som berör bolagsstyrning och revision. Även lagen om hållbarhetsrapportering behandlas.

Anpassning utifrån ökat behov av ekonomisk analys: fördjupning av nyckeltal och kassaflödesanalys
Avsnittet om nyckeltal och kassaflödesanalyser har utökats med resonemang om finansiella samband, hävstång och kassaflödesanalyser. Nya och flera exempel gör det lättare för studenterna att tillämpa kunskaper inom området.

Om författarna

Per Arvidson är lärare och forskare vid Företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och konsult i Blueberryhill Management Consulting.

Thomas Carrington är lärare och forskare inom redovisning och revision vid Stockholms universitet. Han är läroboksförfattare i redovisning och revision på högskolenivå.

Gustav Johed är lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Han undervisar främst i externredovisning och forskar om redovisningens roll i bolagsstyrning.

Recension

Detta är en grundläggande bok inom redovisning. Till serien hör också övnings- och lösningsbok. Den är genomtänkt och har förbättrats i en lång rad upplagor. --- I denna upplaga har ny lagstiftning och normgivning arbetats in - tidigare upplagor är delvis inaktuella och bör bytas ut. Jämfört med tidigare upplaga har också fokus mot redovisning snarare än ekonomistyrning stärkts.

Publiceras i BTJ-häftet nr 8, 2016. Lektör Jonas Ransgård

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen