Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Hållbarhetsredovisning

Grunder, praktik och funktion

Nästan alla större företag hållbarhetsredovisar. Det betyder att de redovisar sin ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan. Den här boken ger en introduktion till hållbarhetsredovisning.

Magnus Frostenson, Sven Helin

Om författarna

Lämplig för

Recension



Titel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Hållbarhetsredovisning

978-91-47-12702-3

Magnus Frostenson, Sven Helin

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 3
Omfång: 132 sidor

Smakprov

  312 kr  (294 kr)   

Läs mer

Kraven från omvärlden ökar. Företagen förutsätts visa på vilket sätt de tar ansvar och hur deras verksamheter påverkar omgivningen. Trots detta är det många som inte känner till vad hållbarhetsredovisning är och hur den används.

Boken hjälper dig att förstå bakgrunden till hållbarhetsredovisning, hur man upprättar en hållbarhetsredovisning och vilken funktion den fyller. Boken tar även upp det aktuella området integrerad rapportering.

Den tredje upplagan innehåller bland annat ny lagstiftning om obligatorisk hållbarhetsinformation och tar upp utvecklingen och införandet av GRI Standards.

Om författarna

Magnus Frostenson är docent och universitetslektor i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Örebro universitet. Han har publicerat ett flertal artiklar, bokkapitel och rapporter inom ämnet företagsetik, samt inte minst boken Att förstå företagsetik.

Sven Helin är docent och universitetslektor i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Örebro universitet. Han har tidigare arbetat som controller och revisor. Sven undervisar framför allt i redovisning och hållbart företagande.

Recension

"[...] Denna aktuella och nydanande bok hjälper läsaren att förstå komplexiteten i ämnet och väcker en lust att studera området djupare. Tidigare upplaga bör bytas ut mot denna andra utökade och aktualiserade upplaga."

BTJ-häftet nr 20, 2015 Lektör Jan-Olof Svensson

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen