Obs för att du säkert ska se rätt priser - logga in/registrera dig!
Om du inte är avtalskund rekommenderar vi att du går till Libers shop hos Adlibris, där du kan köpa alla Libers produkter.

 

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Organisation från grunden

Detta är en introduktionsbok i organisationsteori. Därför börjar den i ett intresse för det som brukar kallas struktur, och i syn på organisering och organisation som rationella, instrumentella företeelser.
Författarintervju (pdf)

Anders Forssell, Anders Ivarsson Westerberg

Om författarna

Lämplig för

RecensionTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Organisation från grunden

978-91-47-07762-5

Anders Forssell, Anders Ivarsson Westerberg

Utgivningsår: 2007 , Upplaga: 1
Omfång: 188 sidor

  290 kr  (274 kr)   

Läs mer

Kapitelindelning:

- Mängder av organisationer

- Organisering och organisation

- Den inåtvända organisationen: Hur förbättrar man maskinen?

- Den utåtriktade organisationen: Förhållande till omgivningen

- Olika slags organisationer organiserar på olika sätt: Institutionella organisationsformer

- Det genomorganiserade samhället: Från hierarkier till nätverk.

Bokens sista kapitel pekar ut riktningen för hur man kan gå vidare när det gäller fortsatta studier i organisationsteori. Med strukturperspektivet i botten finns det möjlighet att problematisera organisationens olika delar och sätta dem i nya perspektiv.

Om författarna

Anders Forssell är docent i företagsekonomi och lektor vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Anders Ivarsson Westerberg är filosofie doktor och arbetar som forskare och lärare vid Södertörns högskola.

Recension

Organisationsteori är ett ämne som präglas av en mängd perspektiv och infallsvinklar. Denna mångfald utgör ämnets styrka och skapar en dynamik som man med fördel kan utnyttja i den pedagogiska situationen. För att denna mångfald ska te sig meningsfull måste man emellertid ha viss kunskap om de grundläggande funktionalistiska modeller som ligger till grund för, eller agerar motpol till, många teorier och inte minst organisatorisk praktik. ”Organisation från grunden” introducerar på ett förtjänstfullt sätt de mest fundamentala begreppen inom organisationsteorin och förklarar dem på ett för nybörjaren inbjudande sätt.

Johan Alvehus, Ekonomie doktor, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Detta e-läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma e-läromedel.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen