Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Juridik

Visar 1 - 10 av 57 träffar.

Kommunalrätt

en introduktion för professionsutbildningar

Kommunalrätt - en introduktion för professionsutbildningar ger en kortfattad beskrivning av den kommunala rätten och anknytande lagstiftning.

Lotti Rydberg Welander, Petter Skoglund, Annika Staaf, Lars Zanderin (red.)

Offentlig rätt
Övrigt

Författningshandbok 2019

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Camilla Heise Löwgren

Offentlig rätt
Övrigt

Förvaltningsrätt

- En introduktion för professionsutbildningar

Boken ger en introduktion till de delar av förvaltningsrätten som berör myndighetsorganisationer.

Annika Staaf, Lars Zanderin

Offentlig rätt

Våld i nära relationer

- socialt arbete i forskning, teori och praktik

Boken ger verksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård kunskap och verktyg för att de på bästa sätt ska kunna skydda och stötta alla som drabbas av våld i nära relationer.

Eveliina Sinisalo, Linn Moser Hällen

Offentlig rätt

Offentlig rätt

Tredje upplagan är uppdaterad med anledning av ny lagstiftning på det offentligrättsliga området, bl.a. en ny förvaltningslag och en ny kommunallag.

Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind

Offentlig rätt

Allmän förvaltningsrätt

Allmän förvaltningsrätt är avsedd som hjälpmedel vid studiet av förvaltningsrätt.

Håkan Strömberg, Bengt Lundell

Offentlig rätt

Person och avtal

- en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten

En koncis beskrivning av två grundläggande civilrättsliga rättsområden.

Per Henning Grauers

Civilrätt

Föräldraskap och funktionsnedsättning

- en kunskapsöversikt

Ulrika Hallberg

Offentlig rätt

Hälso- och sjukvårdsrätt

– en introduktion för professionsutbildningar

Detta är en bok för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller som kommer i kontakt med hälso- och sjukvårdens rättsliga regleringar.

Annika Staaf, Lotta Wendel, Lars Zanderin

Offentlig rätt

Köprättens grunder

Boken tar upp rättsliga regler som behandlar köp av lös egendom och konsumentens avtal med näringsidkare om olika tjänster.

Peter Gerhard

Civilrätt

Sida 1 av 6