Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Offentlig rätt

Visar 1 - 10 av 39 träffar.

Våld i nära relationer

- socialt arbete i forskning, teori och praktik

Boken ger verksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård kunskap och verktyg för att de på bästa sätt ska kunna skydda och stötta alla som drabbas av våld i nära relationer.

Eveliina Sinisalo, Linn Moser Hällen

Allmän offentlig rätt
Kriminologi

Offentlig rätt

Tredje upplagan är uppdaterad med anledning av ny lagstiftning på det offentligrättsliga området, bl.a. en ny förvaltningslag och en ny kommunallag.

Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind

Allmän offentlig rätt

Allmän förvaltningsrätt

Allmän förvaltningsrätt är avsedd som hjälpmedel vid studiet av förvaltningsrätt.

Håkan Strömberg, Bengt Lundell

Förvaltningsrätt

Föräldraskap och funktionsnedsättning

- en kunskapsöversikt

Ulrika Hallberg

Hälso- och sjukvårdsrätt

Hälso- och sjukvårdsrätt

– en introduktion för professionsutbildningar

Detta är en bok för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller som kommer i kontakt med hälso- och sjukvårdens rättsliga regleringar.

Annika Staaf, Lotta Wendel, Lars Zanderin

Hälso- och sjukvårdsrätt

Polisen - verksamhet och arbete

Polisens arbete är i behov av mångvetenskapliga perspektiv och kunskaper. Det här är alltså inte en handbok med facit för polisarbete, utan ett bidrag till att belysa polisen i olika perspektiv på verksamheten och arbetet.

Niklas Eklund, Lena Landström (red.)

Kriminologi

Socialrätt under omvandling

- om solidaritetens och välfärdsstatens gränser

I boken studeras och problematiseras den svenska välfärdsrättens samtidsutmaningar utifrån olika rättsvetenskapliga synvinklar.

Thomas Erhag, Pernilla Leviner, Anna-Sara Lind (red.)

Socialrätt

Svensk kriminalpolitik

Den svenska kriminalpolitikens utveckling från en institutionsbaserad och straffbetonad kriminalpolitik

Robert Andersson, Roddy Nilsson

Kriminologi

Förvaltningsrätt

- En introduktion för professionsutbildningar

Boken ger en introduktion till de delar av förvaltningsrätten som berör myndighetsorganisationer.

Annika Staaf, Lars Zanderin

Förvaltningsrätt

Polishandboken

En samling kommenterade och illustrerade lagtexter som är tillämpliga för yrkesverksamma poliser

Fredrik Kärrholm, Andreas Elmebo

Kriminologi

Sida 1 av 4