Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Allmän offentlig rätt

Visar 1 - 8 av 8 träffar.

Våld i nära relationer

- socialt arbete i forskning, teori och praktik

Boken ger verksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård kunskap och verktyg för att de på bästa sätt ska kunna skydda och stötta alla som drabbas av våld i nära relationer.

Eveliina Sinisalo, Linn Moser Hällen

Offentlig rätt

Tredje upplagan är uppdaterad med anledning av ny lagstiftning på det offentligrättsliga området, bl.a. en ny förvaltningslag och en ny kommunallag.

Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind

Rätt och rättssystem

Boken ger en grundläggande introduktion till det juridiska ämnesfältet.

Annika Staaf (red.), Birgitta Nyström, Lars Zanderin

Information and Law in Transition

Freedom of Speech, the Internet, Privacy and Democracy in the 21st Century

A number of prominent scholars analyze the developments of information and law from their respective perspective.

Anna-Sara Lind, Jane Reichel, Inger Österdahl

Grundläggande EU-rätt

Grundläggande EU-rätt är en introduktionsbok till EU-rätten.

Mattias Derlén, Staffan Ingmansson, Johan Lindholm

Övningsboken till Offentlig rätt

Med mer än 950 frågor – inklusive svar och lösningar

Stefan Zetterström

Offentlighet och sekretess

- in nuce

Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningens göromål är en viktig del av vårt rättssamhälle.

Stefan Zetterström

Kommunalrätt

en introduktion för professionsutbildningar

Kommunalrätt - en introduktion för professionsutbildningar ger en kortfattad beskrivning av den kommunala rätten och anknytande lagstiftning.

Lotti Rydberg Welander, Petter Skoglund, Annika Staaf, Lars Zanderin (red.)