Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Offentlig rätt

Offentlig rätt ger en samlad överblick av den offentliga rätten i Sverige. Denna tredje upplaga har uppdaterats med anledning av att omfattande ny lagstiftning på det offentligrättsliga området trätt ikraft, bl.a. en ny förvaltningslag och en ny kommunallag. Den omfattande revidering som gjordes inför upplaga 2 har behållits vad gäller struktur och den offentliga rättens källor och metod. Syftet är att bidra till ökad förståelse för den offentliga rätten hos alla de som på något sätt i praktiken kommer i kontakt med ämnet.

Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind

Om författarna

Lämplig för

RecensionTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Offentlig rätt

978-91-47-12800-6

Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 3
Omfång: 368 sidor

Smakprov

Nyhet
 
602 kr  (568 kr)   
Författarkrönika Sida 1 av 1    
  • Juridik är ett så pass spännande ämne att vi inte ska gömma undan några godbitar från vetgiriga och nyfikna läsare."

    Läs författarens krönika
  • För att förstå vår makt, vad den syftar till och hur den tillämpas bör vi skapa förståelse för hur allt hör ihop"

    Läs författarens krönika

Läs mer

Upplaga 3 av Offentlig rätt omfattar följande rättsområden:

- Konstitutionell rätt - vårt statsskick, statsorganen, grundläggande fri- och rättigheter, normgivningsmakten samt övriga delar av regeringsformen. Integrerat med den konstitutionella rätten behandlas också folkrättens källor och subjekt samt EU-rättens källor och subjekt.

- EU-rätt - EU:s framväxt, styrelseskicket, EU:s institutioner, Sveriges medlemskap samt den gemensamma marknaden lyfts särskilt fram i ett eget kapitel.

- Offentlighet och sekretess - grundläggande regler för handlingsoffentligheten såsom allmänna handlingars offentlighet samt sekretess.

- Förvaltningsrätt - grundläggande allmän förvaltningsrätt, förfarandet i förvaltningslagen, ändringar av förvaltningsbeslut samt delar av förvaltningsprocessen.

- Straffrätt - straffrättens grunder, brotten, osjälvständiga brottsformer (försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott), ansvarsfrihetsgrunder, straff och andra brottspåföljder samt straffprocessen.

- Processrätt - civilprocessen med fokus på rättegången i allmänhet, rättegången i tvistemål, överklagande m.m. samt skiljeförfarande och andra utomrättsliga tvistelösningar.

Boken är avsedd för kurser i grundläggande offentlig rätt och är anpassad såväl till socionomprogrammets som till övriga professionsutbildningars kunskapsbehov i grundläggande offentlig rätt.

Om författarna

Stefan Zetterström är jur.kand. och verksam som universitetsadjunkt vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Han har tidigare skrivit flera läroböcker.

Anna-Sara Lind är professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har medverkat i flera läroböcker inom området för offentlig rätt.

Recension

Offentlig rätt upplaga 1: "Boken ger en bra översiktbild av angivna rättsområden. Språket är förhållandevis enkelt även om den koncentrerade texten innehåller mycket juridiska termer, vilka dock förklaras såsom de ska i en lärobok. Dessutom finns ett många stickord i marginalen och ett mycket omfattande register. Boken fyller därför väl sitt syfte." BTJ häftepos 11124171, lektör Leif S. PerssonOffentlig rätt upplaga 2: "Offentlig rätt täcker mycket stora och komplicerade rättsområden. Beskrivningarna av dessa blir därför med nödvändighet kortfattade och koncentrerade. Trots det är språket förhållandevis lättillgängligt. En stor mängd juridiska termer används men förklaras. Stickord i marginalen och ett mycket omfattande register underlättar läsningen. Därtill kommer sammanfattningar och källförteckningar med hänvisningar till annan litteratur. Boken fyller därför väl sitt syfte. I denna upplaga har en inledande text om rättskällor och offentligrättslig metod tillkommit, antalet kapitel har minskat och frågor om konstitutionell rätt har integrerats med avsnitt om EU-rätt och folkrätt. Tidigare upplaga bör därför bytas ut." BTJ-häftet nr 19, 2016, Lektör: Leif S. Persson

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen