Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Lärarutbildning

Visar 1 - 10 av 306 träffar.

Utbildning och undervisning i förskolan

omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling

Boken beskriver utbildning och undervisning genom de grundläggande komponenterna i förskolans uppdrag.

Christian Eidevald, Ingrid Engdahl

Förskollärarprogrammet

Att bli lärare

Eva Insulander, Staffan Selander

Ämnesdidaktik
Grundlärarprogrammet
Utbildningsvetenskaplig kärna
VFU

Distans, disciplin och dogmer

Om lyssnande i Reggio Emiliainspirerad pedagogik

Sara Folkman

Förskollärarprogrammet

Uppdrag literacy

Med klassrummet som arena

Boken definierar paraplybegreppet literacy och visar hur undervisningen kan formas så att eleverna blir aktiva deltagare i förhållande till de textvärldar de möter.

Ewa Jacquet, Maria Danielsson

Ämnesdidaktik
Förskollärarprogrammet
Grundlärarprogrammet

Den interkulturella förskolan

Mål och arbetssätt

Pirjo Lahdenperä, Mia Heikkilä, Kerstin Johannson, Anne Lillvist, Boglárka Straszer, Marja-Terttu Tryggvason, Gun-Marie Wetso, Eva Ärlemalm-Hagsér

Förskollärarprogrammet
Grundlärarprogrammet

Grundlärarprogrammet
Utbildningsvetenskaplig kärna

Boken om pedagogerna

De klassiska pedagoger och aktuella pedagogiska inriktningar

Anna Forssell (red)

Förskollärarprogrammet
Grundlärarprogrammet
Utbildningsvetenskaplig kärna

Friluftslivets pedagogik

En miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet

En självklar bok för alla ledare inom friluftsliv

Britta Brügge, Matz Glantz, Klas Sandell (red.)

Ämnesdidaktik
Förskollärarprogrammet
Grundlärarprogrammet

Processinriktad läs- och skrivundervisning

En väg till inkludering

Processinriktad läs- och skrivundervisning visar hur lärare kan skapa goda förutsättningar för deltagande och lärande för alla elever..

Catharina Tjernberg

Ämnesdidaktik
Förskollärarprogrammet
Grundlärarprogrammet

Blivande lärare och deras lärare

- introduktion till lärarutbildningen

Blivande lärare och deras lärare är en introduktionsbok till lärarutbildningen för både studenter och deras lärare.

Anders Persson

Utbildningsvetenskaplig kärna

Sida 1 av 31