Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Lärarutbildning

Visar 1 - 10 av 304 träffar.

Distans, disciplin och dogmer

Om lyssnande i Reggio Emiliainspirerad pedagogik

Sara Folkman

Förskollärarprogrammet

Uppdrag literacy

Med klassrummet som arena

Boken definierar paraplybegreppet literacy och visar hur undervisningen kan formas så att eleverna blir aktiva deltagare i förhållande till de textvärldar de möter.

Ewa Jacquet, Maria Danielsson

Ämnesdidaktik
Förskollärarprogrammet
Grundlärarprogrammet

Den interkulturella förskolan

Mål och arbetssätt

Pirjo Lahdenperä, Mia Heikkilä, Kerstin Johannson, Anne Lillvist, Boglárka Straszer, Marja-Terttu Tryggvason, Gun-Marie Wetso, Eva Ärlemalm-Hagsér

Förskollärarprogrammet
Grundlärarprogrammet

Grundlärarprogrammet
Utbildningsvetenskaplig kärna

Boken om pedagogerna

De klassiska pedagoger och aktuella pedagogiska inriktningar

Anna Forssell (red)

Förskollärarprogrammet
Grundlärarprogrammet
Utbildningsvetenskaplig kärna

Friluftslivets pedagogik

En miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet

En självklar bok för alla ledare inom friluftsliv

Britta Brügge, Matz Glantz, Klas Sandell (red.)

Ämnesdidaktik
Förskollärarprogrammet
Grundlärarprogrammet

Processinriktad läs- och skrivundervisning

En väg till inkludering

Processinriktad läs- och skrivundervisning visar hur lärare kan skapa goda förutsättningar för deltagande och lärande för alla elever..

Catharina Tjernberg

Ämnesdidaktik
Förskollärarprogrammet
Grundlärarprogrammet

Blivande lärare och deras lärare

- introduktion till lärarutbildningen

Blivande lärare och deras lärare är en introduktionsbok till lärarutbildningen för både studenter och deras lärare.

Anders Persson

Utbildningsvetenskaplig kärna

Det värderande ögat

Cato R. P. Bjørndal

Förskollärarprogrammet
Utbildningsvetenskaplig kärna
VFU

Kreativ och likvärdig NO-undervisning

Hans Persson, Pernilla Nilsson

Ämnesdidaktik
Grundlärarprogrammet
Utbildningsvetenskaplig kärna
VFU

Sida 1 av 31