Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Lärarutbildning

Visar 1 - 10 av 305 träffar.

Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever

Det här är en handbok för blivande och verksamma lärare som undervisar nyanlända och flerspråkiga elever i matematik.

Saman Abdoka, Catharina Sundström Larsson, Eva Sundgren

Förskollärarprogrammet
Grundlärarprogrammet
Utbildningsvetenskaplig kärna
VFU

Utbildning och undervisning i förskolan

omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling

Boken beskriver utbildning och undervisning genom de grundläggande komponenterna i förskolans uppdrag.

Christian Eidevald, Ingrid Engdahl

Förskollärarprogrammet

Elevers olikheter

och specialpedagogisk kunskap

Denna fjärde omarbeta upplaga belyser hur skolan hanterar den naturliga variationen i olikheter mellan elever samt vilka kunskaper lärare behöver för att skapa goda lärandemiljöer för alla barn och unga.

Bengt Persson

Utbildningsvetenskaplig kärna

Hissad och dissad

Om relationsarbete i förskolan

Margareta Öhman

Förskollärarprogrammet
Utbildningsvetenskaplig kärna

Utveckla utbildning

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och tyst kunskap

Visar att vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och den egna tysta yrkeskunskapen krävs för att utveckla utbildning.

Anette Jahnke

Grundlärarprogrammet
Utbildningsvetenskaplig kärna

Samtalsfärdigheter

- stöd, vägledning och ledarskap

Erik Rautalinko

Förskollärarprogrammet
Utbildningsvetenskaplig kärna

Samverkansforskning

- att främja barns och ungas välfärd

Lena Nilsson, Emma Sorbring

Förskollärarprogrammet
Utbildningsvetenskaplig kärna

Att bli lärare

Eva Insulander, Staffan Selander

Ämnesdidaktik
Grundlärarprogrammet
Utbildningsvetenskaplig kärna
VFU

Distans, disciplin och dogmer

Om lyssnande i Reggio Emiliainspirerad pedagogik

Sara Folkman

Förskollärarprogrammet

Uppdrag literacy

Med klassrummet som arena

Boken definierar paraplybegreppet literacy och visar hur undervisningen kan formas så att eleverna blir aktiva deltagare i förhållande till de textvärldar de möter.

Ewa Jacquet, Maria Danielsson

Ämnesdidaktik
Förskollärarprogrammet
Grundlärarprogrammet

Sida 1 av 31