Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Ämnesdidaktik

Visar 1 - 10 av 119 träffar.

Programmering

Introduktion till digital kompetens i grundskolan

Den här boken visar med många illustrativa exempel vad programmering i skolan kan vara, och hur du som lärare, lärarstudent eller fritidspedagog kan komma igång med programmering.

Anna Åkerfeldt, Susanne Kjällander, Staffan Selander

Allmän didaktik
Estetiska ämnen
Matematik
Naturvetenskap och teknik
Samhällsvetenskap, historia och religion
Svenska och språk

Barn- och ungdomsvetenskap

Grundläggande perspektiv

Thomas Johansson, Emma Sorbring

Idrott och hälsa

Att bli lärare i matematik

Att bli lärare i matematik är en grundbok för blivande matematiklärare i årskurserna 1–6.

Ola Helenius, Maria Johansson (red.)

Allmän didaktik
Matematik
Svenska och språk

Läsförståelse

insikt och undervisning

Jane Oakhill, Kate Cain, Carsten Elbro

Svenska och språk

Hållbar utveckling

Ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan

Per Sund, Louise Sund

Naturvetenskap och teknik
Samhällsvetenskap, historia och religion

Den fria lekens pedagogik

Teori och praktik om fantasileken

Fantasileken är barnets eget sätt att lära. Målande exempel från praktiken beskriver hur barnen övar grundläggande förmågor.

Birgitta Knutsdotter Olofsson

Svenska och språk

Allmän didaktik
Estetiska ämnen

Barns rätt till rötter och fötter

- Berättande för samverkan i mångfaldens förskola

Boken belyser hur man kan främja flerspråkiga barns lärandemöjligheter genom samtal och samverkan mellan förskollärare, barn och vårdnadshavare.

Anne Kultti, Niklas Pramling

Svenska och språk

Entreprenöriell fritidspedagogik

– att bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation

Helena Ackesjö, Jonas Berggren, Marianne Dahl, Katarina Ellborg, Peo Friman, Kari Koskenkorva

Estetiska ämnen
Samhällsvetenskap, historia och religion

Musikskap i förskolan

-musikstunder ur ett didaktiskt perspektiv

Musikskap i förskolan handlar om musikstundernas didaktik. Med begreppet musikskap som utgångspunkt ställer författaren frågor som: Vilket är egentligen musikstundens innehåll och hur presenteras eller iscensätts det? Vilka är aktörer i musikstunden och hur framträder dessa?

Ylva Holmberg

Allmän didaktik
Estetiska ämnen

Sida 1 av 12