Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Ämnesdidaktik

Visar 1 - 10 av 117 träffar.

Att bli lärare

Eva Insulander, Staffan Selander

Allmän didaktik
Estetiska ämnen
Naturvetenskap och teknik
Samhällsvetenskap, historia och religion
Svenska och språk

Uppdrag literacy

Med klassrummet som arena

Boken definierar paraplybegreppet literacy och visar hur undervisningen kan formas så att eleverna blir aktiva deltagare i förhållande till de textvärldar de möter.

Ewa Jacquet, Maria Danielsson

Svenska och språk

Friluftslivets pedagogik

En miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet

En självklar bok för alla ledare inom friluftsliv

Britta Brügge, Matz Glantz, Klas Sandell (red.)

Idrott och hälsa

Processinriktad läs- och skrivundervisning

En väg till inkludering

Processinriktad läs- och skrivundervisning visar hur lärare kan skapa goda förutsättningar för deltagande och lärande för alla elever..

Catharina Tjernberg

Svenska och språk

Kreativ och likvärdig NO-undervisning

Hans Persson, Pernilla Nilsson

Allmän didaktik
Estetiska ämnen
Naturvetenskap och teknik

Programmering

Introduktion till digital kompetens i grundskolan

Den här boken visar med många illustrativa exempel vad programmering i skolan kan vara, och hur du som lärare, lärarstudent eller fritidspedagog kan komma igång med programmering.

Anna Åkerfeldt, Susanne Kjällander, Staffan Selander

Allmän didaktik
Estetiska ämnen
Matematik
Naturvetenskap och teknik
Samhällsvetenskap, historia och religion
Svenska och språk

Barn- och ungdomsvetenskap

Grundläggande perspektiv

Thomas Johansson, Emma Sorbring

Idrott och hälsa

Att bli lärare i matematik

Att bli lärare i matematik är en grundbok för blivande matematiklärare i årskurserna 1–6.

Ola Helenius, Maria Johansson (red.)

Allmän didaktik
Matematik
Svenska och språk

Läsförståelse

insikt och undervisning

Jane Oakhill, Kate Cain, Carsten Elbro

Svenska och språk

Hållbar utveckling

Ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan

Per Sund, Louise Sund

Naturvetenskap och teknik
Samhällsvetenskap, historia och religion

Sida 1 av 12