Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Perspektiv på hälsa

Att bredda vägen

Boken ger genom teori, forskning och berättelser från praktiken kunskap och inspiration till hur begreppet hälsa kan förstås ur ett bredare perspektiv. Med hjälp av ett salutogent förhållningsätt formas hälsoarbete i skolan till att handla om hur vi förbereder eleverna för livets utmaningar. Utgångspunkterna för hälsoarbetet är de elevnära berättelserna/narrativen, som med olika perspektiv tillsammans försöker bredda vägen till hälsa – en väg som i dag är så smal och normativ att den ofta exkludera många från att känna sig hälsosamma.

Magnus Brolin

Om författarna

Lämplig för

RecensionTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Perspektiv på hälsa

978-91-47-12247-9

Magnus Brolin

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 232 sidor

Smakprov

  273 kr  (258 kr)   

Läs mer

Boken består av tre delar:

- I del ett avhandlas hälsobegreppet, ämnet idrott och hälsa ur ett forskningsperspektiv, den salutogena hälsoteorin samt de didaktiska tankar som ligger till grund för narrativen.

- Del två presenterar genom narrativen 12 olika hälsoperspektiv, bland annat genus, övervikt, bedömning, integration, medbestämmande och utanförskap utifrån salutogena och didaktiska utgångspunkter - teori och praktik i samverkan.

- I den tredje delen sker en återknytning till bokens syften.

Boken innehåller också reflektionspauser med tillhörande frågeställningar, vilket ger läsaren tillfälle att stanna upp och tänka efter.

Perspektiv på hälsa – att bredda vägen vänder sig i första hand till blivande och yrkesverksamma lärare och fritidspedagoger och till lärarutbildare i idrott och hälsa. Boken kan fungera som diskussionsunderlag för utveckling av undervisningen samt i elevhälsoteamens värdegrundsarbete. Den kan vidare fungera som läromedel vid fortbildning av lärare och vid handledarutbildningar.

Om författarna

Magnus Brolin är fil.lic. i idrottsdidaktik och gymnasielärare i idrott och hälsa. Han är verksam som lärare och skolutvecklare.

Recension

" [...] Boken är bra och tankeväckande, skriven på ett akademiska språk som vänder sig framförallt till utbildningar i idrott och hälsa, fritidspedagogutbildningar. Bra innehållsförteckning och referenslista finns." Publiceras i BTJ-häftet nr 15, 2017. Lektör Therese Nordholm

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen