Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar

Boken tar upp frågan om människosyn och gudsuppfattningar inom religionens område ur ett generellt perspektiv, men tar även upp dessa frågor relaterat till sekulära livsåskådningar, ateism, religiös tro och vetenskap. Varje kapitel avslutas med några reflekterande frågor.

Olof Franck, Mikael Stenmark

Om författarna

Lämplig för

RecensionTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar

978-91-47-11185-5

Olof Franck, Mikael Stenmark

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 244 sidor

Smakprov

  299 kr  (282 kr)   

Läs mer

Det verkar bli allt vanligare i Sverige idag, men också på andra ställen i världen, att människor tycker att det är något märkligt med att tro på Gud eller att vara religiös. Gudstron utgör inte längre en reell möjlighet utan framstår för många som något oförnuftigt, irrationellt och ovetenskapligt. Vissa uppfattar till och med religion som ett direkt hot mot ett civiliserat och demokratiskt samhälle. Detta utgör en utmaning för verksamma och blivande lärare i religionskunskap, som är den huvudsakliga målgruppen för denna bok. I Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar finns bidrag som diskuterar mindre kända områden i och utanför "världsreligionernas" landskap, men det finns också kapitel som fördjupar och breddar perspektiven på till exempel hinduism, kristendom och islam. Boken behandlar frågan om människosyn och gudsuppfattningar inom religionens område ur ett mer generellt perspektiv, men tar även upp dessa frågor relaterat till sekulära livsåskådningar, ateism, religiös tro och vetenskap. Varje kapitel avslutas med några reflekterande frågor.

Om författarna

Författarna är alla forskare inom religionsvetenskap, religionshistoria, teologi och filosofi. De olika bidragen knyter an till skrivningarna i kurs- och ämnesplanerna för religionskunskap och är tänkta att ge lärarstudenter och lärare möjlighet att utveckla fördjupade ämneskunskaper som kan inspirera till en undervisning som står på god vetenskaplig grund.

Recension

"Denna nya antologi ordnas under samma nisch och svarar mot formuleringen: ”(o)lika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner”, vilken återfinns i det centrala innehållet av den gymnasiegemensamma kursen Religionskunskap 1. Redaktörerna vänder sig direkt till ämneslärare och lärarstudenter och erbjuder en mångfald av fördjupande exempel och uppslag på området. Kapitelförfattarna är alla

akademiker, flertalet inom det religionsfilosofiska fältet. Varje kapitel följer en given form: texten introduceras av redaktörerna och avslutas med uppspaltade frågor för läsaren att reflektera över. Dessa frågor är en anpassning till den didaktiska kontexten men upplevs i somliga fall alltför sökta. För den tänkta målgruppen är Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar ändå en god hjälp i arbetet att överbrygga klyftan mellan akademi och klassrum, samt att både bredda och fördjupa lärarens perspektiv på begreppen "människosyn" och "gudsuppfattning". Publiceras i BTJ-häftet nr 1, 2017. Lektör Fredrik Eriksson.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen