Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Förskollärarprogrammet

Katalogen hjälper dig i kursplaneringen Sida 1 av 1    
Visar 1 - 10 av 149 träffar.

Utbildning och undervisning i förskolan

omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling

Boken beskriver utbildning och undervisning genom de grundläggande komponenterna i förskolans uppdrag.

Christian Eidevald, Ingrid Engdahl

Estetiska lärprocesser
Etik och mångfald
Grundböcker
Kommunikation och språk
Lärandeprocesser
Lek
Matematiskt lärande
Metodik
Natur, miljö och teknik
Pedagogisk dokumentation och bedömning
Samverkan
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
Utvärdering och utvecklingsarbete
Utveckling och omsorg

Distans, disciplin och dogmer

Om lyssnande i Reggio Emiliainspirerad pedagogik

Sara Folkman

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
Utvärdering och utvecklingsarbete
Utveckling och omsorg
Vetenskapsteori och metod

Uppdrag literacy

Med klassrummet som arena

Boken definierar paraplybegreppet literacy och visar hur undervisningen kan formas så att eleverna blir aktiva deltagare i förhållande till de textvärldar de möter.

Ewa Jacquet, Maria Danielsson

Kommunikation och språk

Den interkulturella förskolan

Mål och arbetssätt

Pirjo Lahdenperä, Mia Heikkilä, Kerstin Johannson, Anne Lillvist, Boglárka Straszer, Marja-Terttu Tryggvason, Gun-Marie Wetso, Eva Ärlemalm-Hagsér

Etik och mångfald
Kommunikation och språk
Pedagogisk dokumentation och bedömning
Samverkan
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Boken om pedagogerna

De klassiska pedagoger och aktuella pedagogiska inriktningar

Anna Forssell (red)

Etik och mångfald
Kommunikation och språk
Lärandeprocesser
Metodik
Samverkan
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
Utvärdering och utvecklingsarbete

Friluftslivets pedagogik

En miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet

En självklar bok för alla ledare inom friluftsliv

Britta Brügge, Matz Glantz, Klas Sandell (red.)

Natur, miljö och teknik

Processinriktad läs- och skrivundervisning

En väg till inkludering

Processinriktad läs- och skrivundervisning visar hur lärare kan skapa goda förutsättningar för deltagande och lärande för alla elever..

Catharina Tjernberg

Kommunikation och språk

Det värderande ögat

Cato R. P. Bjørndal

Utvärdering och utvecklingsarbete

Lyssnandets pedagogik

- etik och demokrati i pedagogiskt arbete

Ann Åberg, Hillevi Lenz Taguchi

Pedagogisk dokumentation och bedömning
Utvärdering och utvecklingsarbete

Likabehandling i förskola och skola

Ge barn en trygg och positiv vardag i skola och förskola

Kajsa Svaleryd, Moa Hjertsson

Etik och mångfald
Utvärdering och utvecklingsarbete

Sida 1 av 15