Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Den interkulturella förskolan

Mål och arbetssätt

Förskolepersonal möter dagligen barn och föräldrar med skiftande kulturell bakgrund vilket ställer höga krav på lärarnas interkulturella pedagogiska kompetens. Syftet med denna bok är att bidra till utvecklingen av arbetet med flerspråkiga barn, eller nyanlända barn, i förskolan och bemötandet av vårdnadshavare med olika bakgrund och tankar kring barnuppfostran och förskolans roll.
De olika kapitlen innehåller både forskningsresultat och beprövade erfarenheter från förskolan. Författarnas arbete med förskollärarutbildning samt fortbildning av förskolans personal har bidragit till förståelse för de problem och utmaningar som förskolans personal och lärarutbildare brottas med och i denna bok delar de med sig av dessa erfarenheter. Det handlar till exempel om att utveckla barnens språk, identitet, samverkan med hemmet och ledarskap i förskolan.

Pirjo Lahdenperä, Mia Heikkilä, Kerstin Johannson, Anne Lillvist, Boglárka Straszer, Marja-Terttu Tryggvason, Gun-Marie Wetso, Eva Ärlemalm-Hagsér

Om författarna

Lämplig förTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Den interkulturella förskolan

978-91-47-12769-6

Pirjo Lahdenperä, Mia Heikkilä, Kerstin Johannson, Anne Lillvist, Boglárka Straszer, Marja-Terttu Tryggvason, Gun-Marie Wetso, Eva Ärlemalm-Hagsér

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 144 sidor

Smakprov

  265 kr  (250 kr)   

Läs mer

Följande teman tas upp i boken:

- Begreppet interkulturalitet i förskolesammanhang och vad interkulturell pedagogisk kompetens innebär

- Att realisera förskolans interkulturella uppdrag

- Förskolan som arena för barnens flerspråkighet och identitet

- Barnuppfostran och föräldrasamverkan - hinder och möjligheter

- Att bedöma och utveckla barnens språk

- Transspråkande och interkulturalitet i en förskola med sverigefinsk profil

- Interkulturellt ledarskap i förskolan

Boken vänder sig både till blivande förskollärare och till yrkesverksamma förskollärare samt förskolechefer.

Om författarna

PIRJO LAHDENPERÄ (red.) är professor emerita i pedagogik med inriktning mot styrning och ledning vid Mälardalens högskola. Hon är också, tillsammans med Eva Sundgren, redaktör för böckerna Skolans möte med nyanlända och Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen