Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Barn- och ungdomsvetenskap

Grundläggande perspektiv

Barn- och ungdomsvetenskap utgör idag ett tvärvetenskapligt område, som bygger på och integrerar kunskaper från olika discipliner. Boken Barn- och ungdomsvetenskap Grundläggande perspektiv täcker in stora delar av området genom ett antal olikartade exempel från svensk barn- och ungdomsvetenskaplig forskning.

Thomas Johansson, Emma Sorbring

Om författarna

Lämplig för

RecensionTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Barn- och ungdomsvetenskap

978-91-47-11307-1

Thomas Johansson, Emma Sorbring

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 668 sidor

Smakprov

  656 kr  (619 kr)   

Läs mer

Kapitlen är skrivna utifrån en nationell kontext och inkluderar forskning om barns, ungas och unga vuxnas lärande, utveckling, hälsa och livsvillkor, såväl i institutionella miljöer (exempelvis skola, socialtjänst, vård och omsorg) som i hemmet och på fritiden. Antologin består av 42 kapitel uppdelade på åtta delar, som tillsammans spänner brett över det barn- och ungdomsvetenskapliga området.

Syftet med boken är att visa på en rad olika dimensioner av barn- och ungdomsvetenskap och vidare att presentera ett antal olika områden där barn, unga och unga vuxna ses som aktörer i sina egna liv.

Boken riktar sig till studenter på program och kurser inom Barn- och ungdomsvetenskap, Lärarprogrammet, Förskollärarprogrammet, Socionomprogrammet och Socialpedagogiska programmet. Den vänder sig också till yrkesverksamma inom sektorer som direkt eller indirekt arbetar med barn, unga och deras livsvillkor, såsom socialarbetare inom socialtjänsten och inom frivilligorganisationer, lärare och kuratorer inom skolan, familjerådgivare, behandlingsassistenter, personal vid ungdomsmottagningar och andra professionella inom den sociala sektorn.

Sagt om boken
"Spännvidden i bokens åtta delar är imponerande och vittnar om att barn- och ungdomsvetenskap är ett expansivt, tvärvetenskapligt område. En eloge till huvudredaktörerna Thomas Johansson och Emma Sorbring som lyckats fånga in så många framstående forskare och författare inom området." Philip Hwang, professor i tillämpad psykologi

"Alla som arbetar inom samhällets sociala sektorer borde läsa den här boken för att få en samtidsbeskrivning av barns och ungas liv i det moderna samhället." Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik med inriktning mot tidiga åldrar

Om författarna

Thomas Johansson och Emma Sorbring är huvudredaktörer för denna antologi där 52 författare medverkar.

Thomas Johansson är professor i pedagogik med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Emma Sorbring är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst.

Recension

" [...] Forskning och exempel som presenteras är aktuella och anpassade till svenska förhållanden. Det är en mycket bra och välskriven bok som

vänder sig framförallt till studenter på universitet och högskolor. God fortbildning även för den som redan idag möter ungdomar i sin profession. Tydlig och bra referens- och innehållsförteckning ingår." Publiceras i BTJ-häftet nr 14, 2018. Lektör Therese Nordholm

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen