Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Entreprenöriell fritidspedagogik

– att bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation

Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande har blivit centrala begrepp inom utbildningssektorn. Detta förhållningssätt till lärande och undervisning ska genomsyra alla barns och ungdomars skolgång och löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet.

Helena Ackesjö, Jonas Berggren, Marianne Dahl, Katarina Ellborg, Peo Friman, Kari Koskenkorva

Om författarna

Lämplig förTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Entreprenöriell fritidspedagogik

978-91-47-12251-6

Helena Ackesjö, Jonas Berggren, Marianne Dahl, Katarina Ellborg, Peo Friman, Kari Koskenkorva

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 152 sidor

Smakprov

  301 kr  (284 kr)   
Sida 1 av 1    
  • Författarna presenterar Legotown

    Genom exemplet Legotown visar forskare och pedagoger hur de skapar en meningsfull fritid och rustar eleverna för en osäker framtid med en föränderlig arbetsmarknad. Jonas Berggren och Per-Ola Friman är fritidspedagoger och föreläser om entreprenöriellt lärande.

     

    Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 31 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Läs mer

Hur kan då entreprenörskap tolkas i en utbildningskontext? Författarna till denna bok lyfter fram fritidshemmet som en arena för skolans arbete med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. De beskriver hur ett entreprenöriellt lärande kan förstås som en viktig del av fritidshemmets verksamhet. Boken utgår från projektet LegoTown på fritidshemmet Skeppsrevet i Kalmar och beskrivningen av projektet kopplas både till styrdokument och forskning. Författarna menar att ett entreprenöriellt förhållningssätt – som baseras på barns gemensamma utforskande och som främjar handlingskraft, mod, självtillit och motivation – kan illustrera exempel på en ”ny” fritidspedagogik.

Genom att erbjuda läsaren rika exempel från verksamheten beskriver författarna innehållsliga aspekter som kan bidra till diskussionen om barns kunskapsmöjligheter på fritidshemmet. Varje praktiknära kapitel avslutas med ett didaktiskt och ett teoretiskt mellanspel, där lärarnas berättelser om och forskarnas analyser av projektet LegoTown återges.

Boken riktar sig till såväl studenter på lärarutbildningen som till verksamma lärare i fritidshem och skola.

Om författarna

Helena Ackesjö är fil.dr i pedagogik och verksam som forskare och lärarutbildare vid Linnéuniversitetet.

Jonas Berggren är fritidspedagog och arbetar på fritidshemmet Skeppsrevet i Kalmar.

Marianne Dahl är fil.dr i pedagogik och verksam som forskare och lärarutbildare vid Linnéuniversitetet.

Katarina Ellborg är doktorand i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap samt verksam som lärare vid Linnéuniversitetet.

Peo Friman är fritidspedagog och arbetar på fritidshemmet Skeppsrevet i Kalmar.

Kari Koskenkorva är fritidspedagog och arbetar på fritidshemmet Skeppsrevet i Kalmar.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen