Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Göra naturvetenskap i förskolan

med fokus på kommunikation

Boken handlar om naturvetenskap i förskolan, men har också didaktiska anspråk. Den berör förskollärares inställning till sitt uppdrag i förskolan, till innehållsområdet naturvetenskap och till hur man arbetar med ämnet. Här tas också kommunikationens betydelse för barns lärande upp.

Susanne Thulin

Smakprov

Om författarna

Lämplig förTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Göra naturvetenskap i förskolan

978-91-47-11409-2

Susanne Thulin

Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Omfång: 136 sidor

Smakprov

  220 kr  (208 kr)   

Läs mer

Boken handlar om naturvetenskap i förskolan, men den har också didaktiska anspråk. I boken berörs förskollärares inställning till sitt uppdrag i förskolan, till innehållsområdet naturvetenskap och till hur man kan arbeta med naturvetenskap.

Aktuella frågor att diskutera med sig själv och tillsammans med arbetslaget kan vara:

- Vad är naturvetenskap för mig?

- Vad har jag själv för erfarenheter och minnen som hör ihop med kunskapsområdet?

- Vad är eller kan naturvetenskap förstås som?

Boken tar också upp kommunikationens betydelse för barns lärande, bland annat utifrån det antropomorfistiska språkbruket. Läsaren ges möjlighet att reflektera över vad naturvetenskap kan innebära i förskolans praktik. De didaktiska frågorna vad, hur, för vem och varför hålls levande genom bokens olika delar.

Att göra naturvetenskap i förskolan vänder sig till såväl studenter som till yrkesverksamma förskollärare. Den vänder sig också till lärare inom förskollärarutbildningen eller vid kompetensutvecklingsinsatser för yrkesverksamma förskollärare.

Om författarna

Susanne Thulin är fil.dr i pedagogik och förskollärare. Hon arbetar som lärare och forskare vid Sektionen för lärande och miljö vid Högskolan Kristianstad och är programansvarig för förskollärarutbildningen.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen