Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Visar 1 - 10 av 30 träffar.

Distans, disciplin och dogmer

Om lyssnande i Reggio Emiliainspirerad pedagogik

Sara Folkman

Den interkulturella förskolan

Mål och arbetssätt

Pirjo Lahdenperä, Mia Heikkilä, Kerstin Johannson, Anne Lillvist, Boglárka Straszer, Marja-Terttu Tryggvason, Gun-Marie Wetso, Eva Ärlemalm-Hagsér

Boken om pedagogerna

De klassiska pedagoger och aktuella pedagogiska inriktningar

Anna Forssell (red)

Barn- och ungdomsvetenskap

Grundläggande perspektiv

Thomas Johansson, Emma Sorbring

Kollegialt lärande

genom pedagogisk handledning och lärande samtal

Elisabeth Åsén Nordström

Vägval och växande

Människor i behov av stöd: förhållningssätt, identitet, kunskap, praktik

Ingrid Liljeroth

Sociala relationer och samspel i förskolan

En dag på förskolan kan rymma lek, lärande och samspel men också konflikter, orättvisor och sociala dilemman av olika slag. Vilka kunskaper behövs då för att möta dessa utmaningar?

Thomas Johansson

Den fria lekens pedagogik

Teori och praktik om fantasileken

Fantasileken är barnets eget sätt att lära. Målande exempel från praktiken beskriver hur barnen övar grundläggande förmågor.

Birgitta Knutsdotter Olofsson

Förskolans yngsta barn

Perspektiv på omsorg, lärande och lek

Boken bygger på ny forskning och är anpassad efter centrala frågor för arbetet med de yngsta barnen.

Ingrid Pramling Samuelsson, Agneta Jonsson

Sida 1 av 3