Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Distans, disciplin och dogmer

Om lyssnande i Reggio Emiliainspirerad pedagogik

Den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken har under det senaste decenniet fått stort genomslag och blivit tongivande i den svenska förskolan. Därmed får pedagogikens föreställningar om barn och barndom i allt större utsträckning effekter på förskolans verksamhet. Dessa effekter är viktiga att synliggöra och diskutera.
I boken Distans, disciplin och dogmer - Om lyssnande i Reggio Emiliainspirerad pedagogik granskar författaren ett av pedagogikens mest centrala begrepp - lyssnandet. Vad innebär det egentligen att vara en lyssnande pedagog? Vilka av barnens alla skiftande intressen får pedagogernas gensvar och vilka får det inte? Vilka erfarenheter har barnen av att bli lyssnade till och av att ha inflytande i förskolan - och vad är för pedagogerna "möjligt att tänka" när det gäller förskolepedagogik?

Sara Folkman

Om författarna

Lämplig för

RecensionTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Distans, disciplin och dogmer

978-91-47-12828-0

Sara Folkman

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 160 sidor

Smakprov

  265 kr  (250 kr)   
Sida 1 av 1    
  • https://urplay.se/program/208948-ur-samtiden-bokmassan-2018-distans-disciplin-och-dogmer

    Författaren Sara Folkman på Bokmässan

    Sara Folkman granskar, synliggör och diskuterar Reggio Emilia-pedagogiken. En av hörnstenarna är att alla olika åsikter ska ges utrymme. Men enligt Folkmans forskning känner sig barnen inte lyssnade på.

    Folkmans föreläsning på UR Play

Läs mer

Boken handlar om pedagogers och barns inordning i ett givet förskolesystem och om nödvändigheten av att diskutera och problematisera den rådande diskursen. Författaren diskuterar tankefrihet, direktiv och styrning, betydelsen av att lyfta barns åsikter och pedagogers möjligheter att förändra pedagogikens villkorsramar.

Boken vänder sig främst till blivande och yrkesverksamma lärare men även till andra som arbetar inom förskoleverksamheten.

Om författarna

Sara Folkman är legitimerad lärare från förskola till gymnasiet, fil. lic. i förskoledidaktik och verksam som pedagog inom förskolan.

Recension

"[...] Boken vänder sig blivande förskollärare och till alla som arbetar inom förskolan. Den är ett perfekt underlag för en debatt om hur pedagogiken i den svenska förskolan kan utvecklas så att barnens tankar och åsikter bättre tas tillvara." Publiceras i BTJ-häftet nr 22, 2018. Lektör Maj-Britt Claesson

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen