Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Utbildning och undervisning i förskolan

omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling

Förskolans uppdrag har av tradition inte beskrivits med orden utbildning och undervisning. När förskolans läroplan, Lpfö18, använder dessa begrepp behöver vi därför ställa oss frågan vad de betyder specifikt för förskolan. I den här boken beskriver Christian Eidevald och Ingrid Engdahl utbildning och undervisning genom de grundläggande komponenterna i förskolans uppdrag: omsorg, lek, demokratifostran och skapande.

Christian Eidevald, Ingrid Engdahl

Om författarna

Lämplig förTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Utbildning och undervisning i förskolan

978-91-47-12775-7

Christian Eidevald, Ingrid Engdahl

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 212 sidor

Smakprov

Nyhet
 
265 kr  (250 kr)   
Sida 1 av 1    
  • Workshop med Christian Eidevald och Ingrid Engdahl på din förskola

    Filmer och diskussionsfrågor till boken kommer i januari, så att ni kan förenkla och effektivisera implementeringsarbetet med den nya läroplanen. Kanske ett paket att skriva upp på önskelistan?

     

Läs mer

Förskolan omfattar temaarbete, projekt, lek och många andra aktiviteter och situationer, planerade eller spontana. För att få alla delar att fungera och samverka behöver det vara tydligt att samtliga anställda gemensamt arbetar med utbildningen, men också att förskollärare har ett specifikt uppdrag att bedriva och leda undervisningen. Förskolans ledning ansvarar för att organisera förutsättningarna så att det målinriktade arbetet möter varje barn på bästa sätt. Utifrån sina intressen, erfarenheter och möjligheter ska varje barn ges möjlighet till utveckling och lärande i relation till de målområden, normer och värden som är beskrivna i läroplanen.

Utbildning och undervisning i förskolan beskriver – utifrån en helhetssyn på barn och barns behov – hur utforskande, lek, skapande, förundran, fostran, utveckling och lärande är integrerade processer som pågår när och var som helst, särskilt när barn har roligt och får koncentrera sig på sådant de är intresserade av.

Enkelt att implementera nya Lpfö 18:
Vi har paketerat allt du behöver för arbetet med den nya läroplanen för förskolan
Köp vårt paket (utkommer jan-19) anpassat för fyra APT-tillfällen och gör implementeringsarbetet enkelt, effektivt och givande. Du får:

- boken "Utbildning och undervisning i förskolan"

- 4 filmer

- många diskussionsfrågor

Upplägget är enkelt: Titta på första filmen och läs därefter de angivna avsnitten i boken. Diskutera sedan innehållet med dina kollegor utifrån diskussionsfrågorna. Som avslutning tittar ni på nästa film.

De fyra filmerna är vardera ca 10 minuter långa och kan som i exemplet ses individuellt inför APT, men kan naturligtvis också ses tillsammans i arbetsgruppen. Det finns en tydlig koppling mellan boken och filmerna och de följer samma struktur. Filmerna delas med fördel upp på fyra träffar, exempelvis som kompetensutveckling under en termin.

Bok, filmer och diskussionsfrågor köps tillsammans som ett paket. Önskar ni ytterligare böcker går det också bra att köpa dem separat.

Upplägg och innehåll:

Del A: Uppdrag, Utbildning och Undervisning

Del B: Omsorg, lek, demokratifostran och skapande är komponenter i förskolan

Del C: Vem gör vad i organisationen när undervisning syftar till förändring?

Del D: Framåtblick - hur får vi det att hända i ett redan komplext och mångfacetterat arbete?

Om författarna

Christian Eidevald och Ingrid Engdahl är docenter i förskoledidaktik respektive barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Båda har stor erfarenhet av förskola och förskoleforskning, både nationellt och internationellt. De deltog aktivt i arbetet inför Lpfö18.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen