Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Handbok i kvalitativ analys

Handbok i kvalitativ analys är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får du konkreta råd och en gedigen genomgång av grundläggande aspekter av kvalitativ forskning samt redskap för att analysera data.

Andreas Fejes, Robert Thornberg (red.), Song-ee Ahn, Christina Back, Carina Berterö, Eva Bolander, Asta Cekaite, Lars Owe Dahlgren, Helene Elvstrand, Karin Forslund Frykedal, Ronny Högberg, Kristina Johansson, Henrik Nordvall, Andrzej Szklarski, Michael Tholander, Ingrid Westlund, Pär Widén, Ulrika Jepson Wigg

Smakprov

Om författarna

Lämplig förTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Handbok i kvalitativ analys

978-91-47-11165-7

Andreas Fejes, Robert Thornberg (red.), Song-ee Ahn, Christina Back, Carina Berterö, Eva Bolander, Asta Cekaite, Lars Owe Dahlgren, Helene Elvstrand, Karin Forslund Frykedal, Ronny Högberg, Kristina Johansson, Henrik Nordvall, Andrzej Szklarski, Michael Tholander, Ingrid Westlund, Pär Widén, Ulrika Jepson Wigg

Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 2
Omfång: 288 sidor

Smakprov

  351 kr  (331 kr)   

Läs mer

Boken redogör för olika former av kvalitativ analys och går därutöver även igenom forskarens roll, forskningsprocessen, metoder för datainsamling samt vilken metodansats som kan vara lämplig att välja. Elva olika metodansatser presenteras ingående:

- grundad teori

- hermeneutik

- diskursanalys

- aktör-nätverksteori

- fenomenologi

- fenomenografi

- interpretativ fenomenologisk analys

- textanalys

- konversationsanalys

- fältforskning

- livsberättelser

I denna andra upplaga av boken har två helt nya kapitel och metodansatser tillkommit: aktör-nätverksteorin och interpretativ fenomenologisk analys (interpretative phenomenological analysis, IPA). Även inledning, avslutning och referenser är uppdaterade.

Om författarna

Bokens huvudredaktörer är Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, och Robert Thornberg, professor i pedagogik, vid institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Övriga medförfattare har alla gedigna kunskaper inom sina respektive specialområden och lång erfarenhet av att handleda studenter.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen