Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Grundlärarprogrammet

Katalog Grund- och ämneslärarprogrammen Sida 1 av 1    
Visar 1 - 10 av 81 träffar.

Förskoleklass och årskurs 1-3
Fritidshem
Grundskolans årskurs 4-6

Barns rätt till rötter och fötter

- Berättande för samverkan i mångfaldens förskola

Boken belyser hur man kan främja flerspråkiga barns lärandemöjligheter genom samtal och samverkan mellan förskollärare, barn och vårdnadshavare.

Anne Kultti, Niklas Pramling

Förskoleklass och årskurs 1-3
Grundskolans årskurs 4-6

Entreprenöriell fritidspedagogik

– att bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation

Helena Ackesjö, Jonas Berggren, Marianne Dahl, Katarina Ellborg, Peo Friman, Kari Koskenkorva

Förskoleklass och årskurs 1-3
Fritidshem
Grundskolans årskurs 4-6

Hur långt är ett äppelskal?

- tematiskt arbete i förskoleklass

Hur långt är ett äppelskal ger exempel på meningsfullt lärande utifrån barns erfarenheter med koppling till förskoleklassens läroplan.

Annika Persson, Lena Wiklund

Förskoleklass och årskurs 1-3
Fritidshem

Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik

Den här boken handlar om de etiska och moraliska frågor som ständigt är närvarande i skolans vardag.

Gunnel Colnerud

Förskoleklass och årskurs 1-3
Fritidshem
Grundskolans årskurs 4-6

Konstruktiva stödsamtal

perspektiv och redskap vid handledning, rådgivning, mentorskap och coachning

Den här boken tar ett helhetsgrepp på ämnet samtalsstöd utifrån en forskningsbaserad grund. Cato R.P. Bjørndal ger insikt, med betoning på konstruktivistiska lärandeperspektiv, på sitt unika och mycket uppskattade sätt.

Lisa Sjösten, Cato R.P. Bjørndal

Förskoleklass och årskurs 1-3
Fritidshem
Grundskolans årskurs 4-6

Didaktik i omvandlingens tid

Eva Insulander, Susanne Kjällander, Fredrik Lindstrand, Anna Åkerfeldt

Förskoleklass och årskurs 1-3
Fritidshem
Grundskolans årskurs 4-6

Perspektiv på hälsa

Att bredda vägen

Boken ger kunskap och inspiration till hur begreppet hälsa kan förstås ur ett bredare perspektiv.

Magnus Brolin

Förskoleklass och årskurs 1-3
Fritidshem
Grundskolans årskurs 4-6

Rum, barn och pedagoger

Series mark

Om möjligheter och begränsningar för lek, kreativitet och förhandlingar

Sofia Eriksson

Förskoleklass och årskurs 1-3

Formulera

Bild och projekt i förskolan

Om bild, vardag och projekt i förskolan.

Karin Furness

Förskoleklass och årskurs 1-3
Fritidshem

Sida 1 av 9