Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Grundlärarprogrammet

Katalog Grund- och ämneslärarprogrammen Sida 1 av 1    
Visar 1 - 10 av 81 träffar.

Didaktik i omvandlingens tid

Eva Insulander, Susanne Kjällander, Fredrik Lindstrand, Anna Åkerfeldt

Förskoleklass och årskurs 1-3
Fritidshem
Grundskolans årskurs 4-6

Perspektiv på hälsa

Att bredda vägen

Boken ger kunskap och inspiration till hur begreppet hälsa kan förstås ur ett bredare perspektiv.

Magnus Brolin

Förskoleklass och årskurs 1-3
Fritidshem
Grundskolans årskurs 4-6

Rum, barn och pedagoger

Series mark

Om möjligheter och begränsningar för lek, kreativitet och förhandlingar

Sofia Eriksson

Förskoleklass och årskurs 1-3

Formulera

Bild och projekt i förskolan

Om bild, vardag och projekt i förskolan.

Karin Furness

Förskoleklass och årskurs 1-3
Fritidshem

Flerspråkighet som resurs

Björn Kindenberg

Förskoleklass och årskurs 1-3
Fritidshem
Grundskolans årskurs 4-6

Bygga broar och öppna dörrar

Att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola

Karin Jönsson (red.), Monica Axelsson, Kerstin Bergöö, Lars Brink, Carina Fast, Lena Kåreland

Förskoleklass och årskurs 1-3
Grundskolans årskurs 4-6

Idrott och hälsa

– i går, i dag, i morgon

Författaren utgår från aktuell forskning och belyser syftet med idrott och hälsa och vad det är elever ska lära sig av att delta i undervisning i ämnet.

Håkan Larsson

Förskoleklass och årskurs 1-3
Grundskolans årskurs 4-6

Samspelsbar och samtalsklar

om samtal i förskolan och skolan

Margareta Öhman

Förskoleklass och årskurs 1-3
Fritidshem

Skolans dokumentation

Ur ett pedagogiskt och juridiskt perspektiv

Åsa Hirsh

Förskoleklass och årskurs 1-3
Fritidshem
Grundskolans årskurs 4-6

Värdegrund och mångkultur i handling

– i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter

Om möjligheter och utmaningar för förskola och skola att hantera mångkulturella möten enligt läroplanernas värdegrundsuppdrag för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Monica Haraldsson Sträng

Förskoleklass och årskurs 1-3
Fritidshem
Grundskolans årskurs 4-6

Sida 1 av 9