Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Grundlärarprogrammet

Katalog Grund- och ämneslärarprogrammen Sida 1 av 1    
Visar 1 - 10 av 81 träffar.

Hållbar utveckling

Ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan

Per Sund, Louise Sund

Förskoleklass och årskurs 1-3
Fritidshem
Grundskolans årskurs 4-6

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet

Pirjo Lahdenperä, Eva Sundgren, Saman Abdoka, Gustav Bockgård, Birgitta Norberg Brorsson, Anna Ehrli, Marie Evans, Hans-Olof Gustavsson, Annaliina Gynne, Anette Hansson, Birgitta Jansson, Linda Jonsson, Intisar Khalid, Håkan Landqvist, Niclas Månsson, Ali Osman, Thorsten Schröter, Karin Sheikhi, Hanna Simola, Gudrun Svensson, Tamar Ucar

Förskoleklass och årskurs 1-3
Fritidshem
Grundskolans årskurs 4-6

Förskoleklass och årskurs 1-3

Förskoleklass och årskurs 1-3
Fritidshem
Grundskolans årskurs 4-6

Barns rätt till rötter och fötter

- Berättande för samverkan i mångfaldens förskola

Boken belyser hur man kan främja flerspråkiga barns lärandemöjligheter genom samtal och samverkan mellan förskollärare, barn och vårdnadshavare.

Anne Kultti, Niklas Pramling

Förskoleklass och årskurs 1-3
Grundskolans årskurs 4-6

Entreprenöriell fritidspedagogik

– att bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation

Helena Ackesjö, Jonas Berggren, Marianne Dahl, Katarina Ellborg, Peo Friman, Kari Koskenkorva

Förskoleklass och årskurs 1-3
Fritidshem
Grundskolans årskurs 4-6

Hur långt är ett äppelskal?

- tematiskt arbete i förskoleklass

Hur långt är ett äppelskal ger exempel på meningsfullt lärande utifrån barns erfarenheter med koppling till förskoleklassens läroplan.

Annika Persson, Lena Wiklund

Förskoleklass och årskurs 1-3
Fritidshem

Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik

Den här boken handlar om de etiska och moraliska frågor som ständigt är närvarande i skolans vardag.

Gunnel Colnerud

Förskoleklass och årskurs 1-3
Fritidshem
Grundskolans årskurs 4-6

Konstruktiva stödsamtal

perspektiv och redskap vid handledning, rådgivning, mentorskap och coachning

Den här boken tar ett helhetsgrepp på ämnet samtalsstöd utifrån en forskningsbaserad grund. Cato R.P. Bjørndal ger insikt, med betoning på konstruktivistiska lärandeperspektiv, på sitt unika och mycket uppskattade sätt.

Lisa Sjösten, Cato R.P. Bjørndal

Förskoleklass och årskurs 1-3
Fritidshem
Grundskolans årskurs 4-6

Didaktik i omvandlingens tid

Eva Insulander, Susanne Kjällander, Fredrik Lindstrand, Anna Åkerfeldt

Förskoleklass och årskurs 1-3
Fritidshem
Grundskolans årskurs 4-6

Sida 1 av 9