Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Att bli lärare i matematik

Att bli lärare i matematik är en grundbok för blivande matematiklärare i årskurserna 1–6. Blivande lärare får här ta del av kunskap och perspektiv från författare som har erfarenhet av undervisning i skolan, lärarutbildning och matematikdidaktik. Boken ger stöd för att forma en reflektiv yrkespraktik i linje med en modern syn på vad som utgör effektiv matematikundervisning.

Ola Helenius, Maria Johansson (red.)

Om författarna

Lämplig förTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Att bli lärare i matematik

978-91-47-12258-5

Ola Helenius, Maria Johansson (red.)

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 244 sidor

Smakprov

  385 kr  (363 kr)   

Läs mer

Innehållet är tydligt kopplat till kursmålen och behandlar följande teman:

- Matematiklärarens roll

- Vad är matematik och hur förstår man den?

- Lärarens roll i problemlösningsorienterad undervisning

- Matematikuppgifter – varför, vad, när, hur och för vem?

- Laborativ matematik – undersökande arbetssätt

- Digitala verktyg

- Interaktion i matematikklassrummet – frågor, svar och dokumentation

- Bedömning och formativ undervisning

- Flerspråkighet

- Kursplaner och styrdokument

- Särskilt matematikbegåvade elever

- Matematiksvårigheter

- Att planera undervisning.

Tillsammans ger dessa teman en utgångspunkt för att skapa rika och produktiva miljöer för lärande i olika undervisningskontexter. Boken ger också en gedigen kunskapsbas för lärares planering, genomförande och uppföljning av undervisningen.

Om författarna

Maria Johansson är lektor i matematik och lärande vid Luleå tekniska universitet och undervisar inom lärarutbildning på LTU, främst förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet. Hennes forskning behandlar både matematik och matematik och lärande för olika åldrar och olika skolformer.

Ola Helenius är forskare och biträdande föreståndare på Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet där han arbetar med forskning, lärarfortbildning och undervisningsdesign. Hans forskning inom matematik inkluderar neurovetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning i förskolan, fortbildning och begreppsbildning.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen