Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Flerspråkighet som resurs

I Flerspråkighet som resurs presenterar trettio författare sin forskning om och arbete med andraspråksutveckling och flerspråkiga elevers lärande. Bokens syfte är att visa hur flerspråkighet kan användas som resurs för undervisning i förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning.

Björn Kindenberg

Smakprov

Om författarna

Lämplig för

RecensionTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Flerspråkighet som resurs

978-91-47-12207-3

Björn Kindenberg

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 324 sidor

Smakprov

  314 kr  (296 kr)   

Flerspråkighet som resurs extramaterial

E471220701

Fil

       

Läs mer

Författarna beskriver hur språk både lärs in och används i sociala sammanhang. Att studera situationer och språkanvändning kan vara mycket värdefullt för den som vill lära sig ett språk, och i boken ges flera exempel på detta både i skola och på arbetsplatser. Här beskrivs, bland annat med hjälp av det aktuella begreppet translanguaging, hur flera språkliga resurser kan stötta flerspråkiga elevers lärande. Boken tar upp många aspekter av andraspråksutveckling och lärande, såväl uttal och grammatiska utvecklingsgångar som betydelsen av samtal, multimodalitet (bilder, gester, ljud och rörelse) och språk i skolans olika ämnen. Samtidigt visar författarna på det viktiga i att utgå från språkets enskilda delar samtidigt som man har en språklig helhetssyn. I boken beskrivs också olika teorier om andraspråksutveckling och hur dessa kan stödja lärare att utveckla den egna undervisningen.

Flerspråkighet som resurs vänder sig till blivande och yrkesverksamma lärare. Boken är användbar för lärare i såväl svenska som andraspråk som andra ämnen, liksom för skolledare och beslutsfattare som arbetar för att utveckla undervisningen för flerspråkiga elever.

Om författarna

Bokens redaktör Björn Kindenberg är medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet, lärare i svenska som andraspråk och doktorand i språkdidaktik.

Recension

"Denna antologi innehåller presentationer från trettio verksamma lärare och forskare. Bokens redaktör, Björn Kindenberg, arbetar vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Författarna beskriver med olika kontext hur de arbetar med multimodala arbetssätt, med flera uttrycksformer, för att stödja flerspråksinlärning eller forska kring den. Flerspråkigheten ses som en resurs oavsett miljö, från förskola till vuxenutbildning. Författarna har dels en helhetssyn på språkinlärning, dels fokus på de olika beståndsdelarna i språket, som uttal och grammatiska regler. Innehållet är inspirerande och de många metodtipsen kring utvecklande av förmågorna passar i flera olika sammanhang från vardagssituationer till ämnesundervisning. Flerspråkighet som resurs är användbar bok för lärare och andra språkintresserade - styrkan ligger i att beskriva möjligheterna i flerspråkighet och i den ökade språkliga medvetenheten i stället för bristfokus." Publiceras i BTJ-häftet nr 5, 2017. Lektör Eeva-Stiina Sundén

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen