Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Processinriktad läs- och skrivundervisning

En väg till inkludering

Processinriktad läs- och skrivundervisning visar hur lärare kan skapa goda förutsättningar för deltagande och lärande för alla elever. Författaren betonar att undervisningen bygger på ett förhållningssätt och inte en "färdig" metod där det är viktigt att läraren har en referensbas av teoretisk kunskap att spegla de pedagogiska handlingarna mot. Förhållningssättet innebär att läraren tar reda på vad eleven kan, synliggör och bekräftar detta och bygger vidare på det.

Catharina Tjernberg

Om författarna

Lämplig för

RecensionTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Processinriktad läs- och skrivundervisning

978-91-47-12499-2

Catharina Tjernberg

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 200 sidor

Smakprov

  383 kr  (361 kr)   

Läs mer

Boken består av två delar. Den första tar upp de teoretiska utgångspunkterna för processinriktad läs- och skrivundervisning. Här definieras och beskrivs det språkutvecklande arbetssättet, kopplingen mellan läsande, skrivande och tänkande, lärarens viktiga roll, det karakteristiska förhållningssättet samt inkluderingsprojektet. Det senare innebär att skapa förutsättningar för alla elevers delaktighet och lärande.

I den andra delen vävs praktiska exempel från klassrummet in i ett teoretiskt sammanhang. Läsaren får stöd och idéer om hur man kan lägga upp sina vägledande samtal, ge feedback, och utveckla skrivundervisningen vidare för att ge varje elev det stöd hon eller han behöver och synliggöra lärandet. Här ges exempel på hur man kan arbeta med narrativa texter, instruerande texter, faktatexter, poesi, argumenterande texter och laborationsrapporter.

Varje kapitel avslutas med några frågeställningar för läsaren att reflektera över, enskilt eller tillsammans med kollegor. Boken är praktiskt användbar för såväl lärarstudenter som lärare som vill utveckla sin läs- och skrivundervisning. Den kan användas som kurslitteratur i lärarfortbildning och i lärarutbildningens metodkurser.

Om författarna

Catharina Tjernberg är universitetslektor och forskare i läs- och skrivutveckling vid Karlstads universitet. Hon har särskilt intresserat sig för kopplingen mellan akademi och fält i syfte att synliggöra hur den akademiska kunskapen kan göras tillgänglig och användbar i pedagogisk verksamhet. Catharina har en bakgrund som lärare, språkpedagog, speciallärare och specialpedagog. Läs mer på hennes egen webbplats: catharinatjernberg.blogspot.com.

Recension

"[...] Det är en tydlig och mycket lättillgänglig uppbyggnad med många förklarande diagram, skisser, grafiska guider och inte minst elevexempel. Boken är praktiskt användbar för lärarstudenter eller för lärare som vill fortbilda sig inom området." Publiceras i BTJ-häftet nr 21, 2018. Lektör Marianne Petrén

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen