Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Utbildningsvetenskaplig kärna

Visar 1 - 10 av 199 träffar.

Att bli lärare

Eva Insulander, Staffan Selander

Bedömning och betygssättning
Lärandeprocesser
Läroplansteori och didaktik
Skolans värdegrund och demokratins grunder
Skolväsendets historia, organisation och villkor
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
Specialpedagogik
Utvärdering och utvecklingsarbete
Utveckling och socialisation
Vetenskapsteori och metod

Skolans värdegrund och demokratins grunder
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
Utvärdering och utvecklingsarbete
Utveckling och socialisation

Boken om pedagogerna

De klassiska pedagoger och aktuella pedagogiska inriktningar

Anna Forssell (red)

Bedömning och betygssättning
Lärandeprocesser
Läroplansteori och didaktik
Skolans värdegrund och demokratins grunder
Skolväsendets historia, organisation och villkor
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
Specialpedagogik
Utvärdering och utvecklingsarbete
Utveckling och socialisation

Blivande lärare och deras lärare

- introduktion till lärarutbildningen

Blivande lärare och deras lärare är en introduktionsbok till lärarutbildningen för både studenter och deras lärare.

Anders Persson

Lärandeprocesser
Läroplansteori och didaktik
Utvärdering och utvecklingsarbete

Det värderande ögat

Cato R. P. Bjørndal

Utvärdering och utvecklingsarbete

Kreativ och likvärdig NO-undervisning

Hans Persson, Pernilla Nilsson

Bedömning och betygssättning
Lärandeprocesser
Läroplansteori och didaktik

Lyssnandets pedagogik

- etik och demokrati i pedagogiskt arbete

Ann Åberg, Hillevi Lenz Taguchi

Utvärdering och utvecklingsarbete

Likabehandling i förskola och skola

Ge barn en trygg och positiv vardag i skola och förskola

Kajsa Svaleryd, Moa Hjertsson

Skolans värdegrund och demokratins grunder

Ansvar och sekretess

i förskola, skola och fritidshem

Offentlighets- och sekretesslagen och skollagen för dig som saknar juridiska förkunskaper om lagstiftning och rättspraxis.

Hans Bengtsson, Krister Svensson, Anders Urbas

Skolväsendets historia, organisation och villkor

Programmering

Introduktion till digital kompetens i grundskolan

Den här boken visar med många illustrativa exempel vad programmering i skolan kan vara, och hur du som lärare, lärarstudent eller fritidspedagog kan komma igång med programmering.

Anna Åkerfeldt, Susanne Kjällander, Staffan Selander

Lärandeprocesser
Läroplansteori och didaktik
Specialpedagogik
Utvärdering och utvecklingsarbete
Utveckling och socialisation

Sida 1 av 20