Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Betygssättning – en handbok

Betygssättning – en handbok erbjuder ett helhetsperspektiv på bedömning och betygssättning. Författarna beskriver vad lärare är skyldiga att göra för att betygen ska bli rättssäkra och vad lärare behöver göra för att betygen ska bli likvärdiga.

Anders Gustavsson, Per Måhl, Bo Sundblad

Smakprov

Om författarna

Lämplig förTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Betygssättning – en handbok

978-91-47-09949-8

Anders Gustavsson, Per Måhl, Bo Sundblad

Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Omfång: 312 sidor

Smakprov

  305 kr  (288 kr)   

Betygssättning – en handbok Uppdatering

E470994901

Fil

       

Betygssättning – en handbok

E470994902

Fil

       
Intervju och föreläsning Sida 1 av 1    
 • Rättssäker betygssättning

  Bo Sundblad och Per Måhl, båda sakkunniga i betygsberedningen, föreläser om Rättssäker betygssättning i Haninge 2015-10-15. 

   

  Föreläsningsserien vänder sig i första hand till betygssättande lärare i grundskolans senare del och gymnasiet.

   

  Publicerades 2015-11-13

 • 2. Planering

  Bo Sundblad och Per Måhl, båda sakkunniga i betygsberedningen, föreläser om Rättssäker betygssättning i Haninge 2015-10-15. 

   

  Föreläsningsserien vänder sig i första hand till betygssättande lärare i grundskolans senare del och gymnasiet.

   

  Publicerades 2015-11-13

 • 3. Allmänna råd

  Bo Sundblad och Per Måhl, båda sakkunniga i betygsberedningen, föreläser om Rättssäker betygssättning i Haninge 2015-10-15. 

   

  Föreläsningsserien vänder sig i första hand till betygssättande lärare i grundskolans senare del och gymnasiet.

   

  Publicerades 2015-11-13

 • 4. Mättraditioner

  Bo Sundblad och Per Måhl, båda sakkunniga i betygsberedningen, föreläser om Rättssäker betygssättning i Haninge 2015-10-15. 

   

  Föreläsningsserien vänder sig i första hand till betygssättande lärare i grundskolans senare del och gymnasiet.

   

  Publicerades 2015-11-13

 • 5. Bedömningsprocessen

  Bo Sundblad och Per Måhl, båda sakkunniga i betygsberedningen, föreläser om Rättssäker betygssättning i Haninge 2015-10-15. 

   

  Föreläsningsserien vänder sig i första hand till betygssättande lärare i grundskolans senare del och gymnasiet.

   

  Publicerades 2015-11-13

 • 6. Matriser

  Bo Sundblad och Per Måhl, båda sakkunniga i betygsberedningen, föreläser om Rättssäker betygssättning i Haninge 2015-10-15. 

   

  Föreläsningsserien vänder sig i första hand till betygssättande lärare i grundskolans senare del och gymnasiet.

   

  Publicerades 2015-11-13

 • Per Måhl, lärare, författare och föreläsare i betygssättning, menar att det går att sätta rätt betyg och att vara en bra lärare. Många lärare efterfrågar stöd. Här träffar Skolvärlden Per, som berättar om vanliga missuppfattningar kring betyg och bedömning och reder ut vad som faktiskt gäller.

  Publicerades 2015-03-15

Läs mer

Boken består av två delar. Första delen behandlar betyg och betygssättning. Här förklarar författarna termer och föreskrifter. De klargör vad rättssäkra och likvärdiga betyg innebär samt visar hur lärare kan arbeta för att uppnå rättssäkra betyg. Delen avslutas med en tillbakablick på betygssystem som använts i Sverige de senaste femtio åren. Andra delen beskriver vad som menas med kunskapsomdömen, utvecklingsscheman, kunskapskrav och sammanvägningar. Författarna gör jämförelser mellan gällande anvisningar i Lgr11 och Lgy11 och anvisningarna i Lpo 94 och Lpf 94.

Boken avslutas med tre bilagor som innehåller exempel på planeringar, utvecklingsscheman samt kunskapskrav som är utformade efter tre andra principer än kunskapskraven i Lgr11 och Lgy11.

Betygssättning – en handbok vänder sig både till lärarstudenter på alla nivåer och till yrkesverksamma lärare.

I den kompletterande Prov och arbetsuppgifter – en handbok diskuterar författarna examinationsuppgifter och prestationer/resultat mer ingående.

Om författarna

Per Måhl är sakkunnig på betygssättning och bedömning. Han har arbetat som lärare i svenska, religionskunskap och filosofi och har skrivit ett flertal böcker och artiklar om betygssättning och bedömning.

Bo Sundblad är universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet och har arbetat med kvalitativ bedömning sedan 1979 och med prov och betyg sedan 1985.

Anders Gustavsson är professor i pedagogik och vicerektor för Stockholms universitet.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen