Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Didaktik i omvandlingens tid

I Didaktik i omvandlingens tid ger författarna en bred syn på didaktik och på hur miljöer och resurser utformas för att understödja lärande. Boken tar avstamp i en tid då kommunikation blir alltmer utvecklad genom ny teknologi. Hur lärare använder teknologin får då avgörande betydelse för undervisningen. Författarna sätter fokus på design för lärande och multimodalitet och betonar särskilt de kreativa och mångfasetterade aspekterna av lärande, undervisning och bedömning.

Eva Insulander, Susanne Kjällander, Fredrik Lindstrand, Anna Åkerfeldt

Om författarna

Lämplig förTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Didaktik i omvandlingens tid

978-91-47-12252-3

Eva Insulander, Susanne Kjällander, Fredrik Lindstrand, Anna Åkerfeldt

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 192 sidor

Smakprov

  287 kr  (271 kr)   

Läs mer

I Didaktik i omvandlingens tid uppmärksammar författarna Sveriges förste didaktikprofessor Staffan Selanders arbete med att forma och utveckla didaktiken. De inledande teorikapitlen är skrivna av Roger Säljö, Theo van Leeuwen och Gunther Kress och på dem följer ett antal kapitel där andra forskare diskuterar perspektiv på lärande med begrepp som text, representation och design – allt i dialog med Selanders arbete. Dessa kapitel illustrerar didaktik med empiriska exempel från olika lärandemiljöer såsom förskola, grundskola, universitet och yrkesliv. Som en röd tråd genom boken löper en intervju med Selander där han beskriver sin syn på didaktik i omvandlingens tid.

Didaktik i omvandlingens tid vänder sig till lärarstuderande, lärarutbildare, lärare och forskare inom olika discipliner och forskningsområden som pedagogik, didaktik och lingvistik liksom data- och systemvetenskap.

Om författarna

Eva Insulander är filosofie doktor i didaktik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet.

Susanne Kjällander är filosofie doktor i didaktik på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet.

Fredrik Lindstrand är filosofie doktor i didaktik och arbetar som lektor i bildpedagogik med inriktning mot medieteori vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS) på Konstfack.

Anna Åkerfeldt är filosofie doktor i didaktik och arbetar som lektor i förskoledidaktik på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet.

Christian Thurban har översatt kapitlen Läsning av skönlitterära texter kontra sakprosatexter, Designimprovisation i skolor som en källa till organisatorisk innovation, Semiotisk teknik och lärande – exemplet Mathletics.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen