Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Skolans värdegrund och demokratins grunder

Visar 1 - 10 av 58 träffar.

Att bli lärare

Eva Insulander, Staffan Selander

Boken om pedagogerna

De klassiska pedagoger och aktuella pedagogiska inriktningar

Anna Forssell (red)

Likabehandling i förskola och skola

Ge barn en trygg och positiv vardag i skola och förskola

Kajsa Svaleryd, Moa Hjertsson

Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik

Den här boken handlar om de etiska och moraliska frågor som ständigt är närvarande i skolans vardag.

Gunnel Colnerud

Konstruktiva stödsamtal

perspektiv och redskap vid handledning, rådgivning, mentorskap och coachning

Den här boken tar ett helhetsgrepp på ämnet samtalsstöd utifrån en forskningsbaserad grund. Cato R.P. Bjørndal ger insikt, med betoning på konstruktivistiska lärandeperspektiv, på sitt unika och mycket uppskattade sätt.

Lisa Sjösten, Cato R.P. Bjørndal

Värdegrund och mångkultur i handling

– i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter

Om möjligheter och utmaningar för förskola och skola att hantera mångkulturella möten enligt läroplanernas värdegrundsuppdrag för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Monica Haraldsson Sträng

Skolans möte med nyanlända

Kunskap och medvetenhet om hur skolan på bästa sätt tar till vara elevernas olikheter är viktigt för alla som arbetar i skolan. Boken beskriver hur vi kan utveckla mottagande och undervisning av nyanlända, och bygger på verksamhetsnära forskning med praktisk-pedagogisk inriktning.

Pirjo Lahdenperä, Eva Sundgren (red.)

Demokratidilemman i läraruppdraget

- att arbeta för lika villkor

Silvia Edling

Sida 1 av 6