Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Skolpolitik

– från riksdagshus till klassrum

Varför ser skolan ut som den gör? Vilka aktörer försöker påverka de politiska besluten om skolan? Vad vill de olika aktörerna och hur för de fram sina krav?
Den här boken skildrar det politiska spelet om skolan. En viktig utgångspunkt är att skolpolitiken inte bara handlar om politiska beslut i riksdag och regering utan också om lärares och rektorers dagliga gärningar i skolan. Skolpolitiken formas på olika nivåer i skolsystemet. Lärare och rektorer är nyckelaktörer i dessa processer, men även politiska partier, lärarförbunden och ministrar har viktiga roller.

Maria Jarl, Linda Rönnberg

Smakprov

Om författarna

Lämplig för

RecensionTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Skolpolitik

978-91-47-11445-0

Maria Jarl, Linda Rönnberg

Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 2
Omfång: 272 sidor

Smakprov

  324 kr  (306 kr)   

Läs mer

Skolpolitik – från riksdagshus till klassrum fokuserar på fyra skolpolitiska huvudfrågor: makten över skolan som organisation, skolans uppdrag, makten över lärare och rektorer samt granskningen av skolans verksamhet.

I den andra upplagan har författarna reviderat samtliga kapitel och uppdaterat innehållet utifrån de senaste årens skolpolitiska beslut. Den andra upplagan innehåller dessutom ett helt nytt avsnitt om det politiska spelet om lärarlegitimationerna.

Boken vänder sig till studenter på lärar- och rektorsutbildningar, verksamma rektorer och lärare, men också andra läsare med intresse för skolpolitik.

Sagt om boken
”Under de två senaste decennierna har svenskt skolväsende genomgått en rad omfattande reformer. I boken Skolpolitik ges en värdefull beskrivning utifrån ett politologiskt perspektiv. Det är ett väl genomfört och intressant arbete som presenteras och som bör få en plats i pedagogikundervisningen.”

Ulf P. Lundgren, professor i pedagogik vid Uppsala universitet

Om författarna

Maria Jarl är filosofie doktor i statsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap, Göteborgs universitet. Linda Rönnberg är docent i statsvetenskap och universitetslektor i tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. Båda arbetar bland annat med lärarutbildning vid sina respektive universitet.

Recension

"Det är en lättläst och tillgänglig bok som bör kunna ge såväl blivande som erfarna skolledare och lärare en grund för att förstå krafter som styr skolans utveckling och gör det lättare att sätta nya reformer och utspel i ett större sammanhang."
Lena Linnerborg, Tidningen Skolledaren 11/10

"Skolpolitik är en fascinerande bok, ett kalejdoskop som skakar om den politiska samtidshistorien." Björn af Kleen, Expressen 25 mars 2011

"[...] I utbildnings-och fortbildningssammanhang ger en bok som den här en bra grund för att förstå skolans roll i samhället och de politiska turerna runt beslut som fattas. Författarna beskriver regelsystemet och dess konsekvenser, men också initierat maktspelet bakom kulisserna. Det är inte lätt att förstå, ens för verksamma i skolan, varför skolans roll och förutsättningar hela tiden ändras genom nya beslut. Men efter läsning av den här boken förstår man i alla fall hur sammansatt och komplicerat styrsystemet är och att det är många aktörer som vill vara med och påverka skolans utveckling."

BTJ-häftet nr 21, 2015 Lektör Elisabeth Sörhuus

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen