Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Visar 1 - 10 av 42 träffar.

Att bli lärare

Eva Insulander, Staffan Selander

Boken om pedagogerna

De klassiska pedagoger och aktuella pedagogiska inriktningar

Anna Forssell (red)

Relationer i socialt arbete

i gränslandet mellan profession och person

Anders Bruhn, Åsa Källström

Vardagslivets socialpsykologi

Denna socialpsykologiska grundbok vänder sig bland annat till studerande i socialpsykologi, sociologi och socialt arbete. I boken används socialpsykologiska teorier för att kommentera olika vardagliga exempel, och för att förklara det som annars döljer sig bakom ett självklarhetens skimmer.

Thomas Johansson, Philip Lalander

Kollegialt lärande

genom pedagogisk handledning och lärande samtal

Elisabeth Åsén Nordström

Vägval och växande

Människor i behov av stöd: förhållningssätt, identitet, kunskap, praktik

Ingrid Liljeroth

Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik

Den här boken handlar om de etiska och moraliska frågor som ständigt är närvarande i skolans vardag.

Gunnel Colnerud

Konstruktiva stödsamtal

perspektiv och redskap vid handledning, rådgivning, mentorskap och coachning

Den här boken tar ett helhetsgrepp på ämnet samtalsstöd utifrån en forskningsbaserad grund. Cato R.P. Bjørndal ger insikt, med betoning på konstruktivistiska lärandeperspektiv, på sitt unika och mycket uppskattade sätt.

Lisa Sjösten, Cato R.P. Bjørndal

Sida 1 av 5