Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Tid för samtal

Vad talar vi om egentligen?

Vad är det som sker vid samtal, vad vill vi säga, vad vill vi höra, vad vill vi åstadkomma och hur kan vi agera? Kort sagt: vad vi samtalar om, egentligen.

Staffan Hultgren

Om författarna

Lämplig för

RecensionTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Tid för samtal

978-91-47-10521-2

Staffan Hultgren

Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Omfång: 192 sidor

Smakprov

  323 kr  (305 kr)   
Sida 1 av 1    

Läs mer

Samtalet är en del av vardagen som alla ständigt deltar i och som vi ofta tar för givet och självklart. Alla har därför gedigna erfarenheter av både goda och mindre goda samtal. Boken visar hur läsaren utifrån dessa erfarenheter kan genomföra lyckade samtal, både privat och professionellt.

Tid för samtal – Vad talar vi om egentligen? belyser samtalet utifrån olika MI-inspirerande perspektiv och beskriver strategier med tydlig teoretisk förankring som läsaren kan utforska, prova och förädla i olika samtalsexempel. Exemplen kommer från skilda situationer och miljöer: samtal mellan vuxna och vuxna och barn, samtal som berör både professionella och privata relationer, från skolan, vården och familjelivet. Samtalsexemplen ger nya tankar och ny förståelse för hur vi samtalar och hur vi kan samtala.

Tid för samtal riktar sig både till studerande på kurser i kommunikation på högskola och vid universitet och till yrkesgrupper där samtalet har en betydande inverkan på arbetsuppgifterna.

Om författarna

Staffan Hultgren är verksam vid GIH, Stockholm, med ansvar för fristående kurser i motiverande samtal, och är anlitad vid uppdragsutbildning och forskning inom MI med betoning på färdighetsträning av kommunikativa skickligheter. Han har omfattande yrkeserfarenhet av att möta människor i förändring och utveckling utifrån en pedagogisk beteendevetenskaplig grundsyn, vilket är ett genomgående tema i boken.

Recension

”I denna bok om samtal belyser författaren motivational interviewing (MI), MI-inspirerande teorier och tillämpningar. Skriften har en bred ingång och utgår från samtalet som konst, både professionellt och privat, men även för olika åldrar och miljöer. Fokus ligger på hur du som samtalspartner kan skapa en gynnsam kommunikation för förståelse och förändring. Exempel på teman är: personliga egenskaper i samtalet, teoretiska modeller om beteendeförändringar och kommunikativa verktyg. Ämnet är komplext men skrivet så att även den utan djupare förkunskaper kan tillgodogöra sig innehållet.” BTJ häfte 13113025 Lektör Therese Nordholm

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen