Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Kollegialt lärande

genom pedagogisk handledning och lärande samtal

Det kollegiala lärandet beskrivs i dag som en av de viktigaste framgångsfaktorerna för pedagogisk utveckling. Kollegialt lärande genom pedagogisk handledning och lärande samtal handlar om just det kollegiala lärandet i förskola och skola, och hur det kan utvecklas.

Elisabeth Åsén Nordström

Om författarna

Lämplig förTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Kollegialt lärande

978-91-47-11716-1

Elisabeth Åsén Nordström

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 136 sidor

Smakprov

  287 kr  (271 kr)   

Läs mer

I boken beskrivs olika sätt att utveckla lärandet kollegor emellan, dels genom pedagogisk handledning under en längre period med hjälp av utomstående kollegor; dels genom lärande samtal som leds av en samtalsledare i syfte att synliggöra hur lika eller olika man tänker, till exempel inom ett arbetslag. Författaren gör också en grundlig genomgång av forskning inom området samt en fördjupad studie av handledares lärande, med fokus på hur man lär sig handleda och vad som krävs för att utveckla en god handledarkompetens.

Boken vänder sig till blivande och yrkesverksamma lärare och förskollärare samt skolledare.

Om författarna

Elisabeth Åsén Nordström är fil.dr i pedagogik och har i många år varit ansvarig för utbildningsfrågor på regional nivå, utbildat pedagogiska handledare och själv handlett olika ledningsgrupper och arbetslag samt varit ledare för olika lokala och nationella nätverk för skolutveckling.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen