Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Klinisk medicin

Visar 1 - 10 av 81 träffar.

Internmedicin

Grundbok i Punktserien

Internmedicin beskriver uppkomstmekanismer, förlopp och medicinsk handläggning av den stora grupp sjukdomar som involverar kroppens centrala organsystem.

Ulf Dahlström, Stergios Kechagias, Leif Stenke

Medicin

Pediatrik

Grundbok i Punktserien

Christian Moëll, Jan Gustafsson

Barn- och ungdomsmedicin

Akut radiologi

Handbok i Akutserien

Seppo Koskinen, Roberto Blanco Sequeiros

Akut-, anestesi- och intensivvård

Kirurgi

Grundbok i Punktserien

Referensverk för allmänläkare och andra personalkategorier som träffar patienter med kirurgiska sjukdomar

Bertil Hamberger, Ulf Haglund (red.)

Kirurgi

Traumatologi

Traumatologi är en heltäckande lärobok inom ämnet som är anpassad till svenska förhållanden.

Sten Lennquist

Akut-, anestesi- och intensivvård
Kirurgi

Akut psykiatri

Handbok i Akutserien

Akut psykiatri beskriver hur man professionellt handlägger och omhändertar patienter på akutmottagningen.

Jan-Otto Ottosson, Hans Ottosson, Mats Ottosson, Ulf Åsgård

Akut-, anestesi- och intensivvård
Psykiatri

Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre

Boken beskriver arbetssätt med teamet som nav där dokumentation av vård- och omsorgsplaner har en naturlig plats.

Jan Florin, Tyra E O Graaf, Arne Sjöberg

Geriatrik

Palliativ vård

- ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Fokus i denna bok är det tvärprofessionella teamarbetet inom palliativ vård.

Inger Benkel, Ulla Molander, Helle Wijk

Palliativ medicin

Anestesi

Anestesi i tredje upplagan med ny struktur och breddat och fördjupat innehåll som speglar 2000-talets genomgripande kliniska och vetenskapliga utveckling inom skandinavisk anestesiologi och intensivvård.

Sten Lindahl, Ola Winsö, Jonas Åkeson (red.)

Akut-, anestesi- och intensivvård

Barnhälsovård

att främja barns hälsa

I denna omarbetade 6:e upplaga av Barnhälsovård redovisas aktuellforskning och nya. Boken ger både en teoretisk och praktisk vägledning till det förebyggande arbetet med barn i 0–5-årsåldern. En viktig utgångspunkt har varit att skapa gynnsamma förutsättningar för den roll och funktion för barnhälsovården som rekommenderas i Socialstyrelsens publikation Vägledning för Barnhälsovård.

Margaretha Magnusson, Margareta Blennow, Elisabet Hagelin, Claes Sundelin (red.)

Barn- och ungdomsmedicin

Sida 1 av 9