Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Professionell och vetenskaplig utveckling

Visar 1 - 10 av 34 träffar.

Grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt inom medicinen

Grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt inom medicinen förmedlar metodkunskaper och förhållningssätt som är nödvändiga för en vetenskaplig utveckling.

Olof Nyrén, Martin Garwicz, Maria Shoshan, Kerstin Nilsson

Forskningsmetodik

Författningshandbok 2018

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Camilla Heise Löwgren

Medicinsk juridik och patientsäkerhet

Personcentrerad hälso- och sjukvård – rapport från verkligheten

En unik bok baserad på erfarenheter från såväl anhörig och patient som yrkesverksamma och forskare.

Hans-Inge Persson, Mikaela Javinger, Inger Ekman

Etik och filosofi
Språk och kommunikation

Vägen till patientens värld och personcentrerad vård

Att bli lyssnad på och förstådd

Boken analyserar förståelsens teori och ger exempel på förståelsens praktik från patienter, närstående och professionella inom hälso- och sjukvården.

Karin Dahlberg, Inger Ekman (red.)

Etik och filosofi
Språk och kommunikation

Förvaltningsrätt

- En introduktion för professionsutbildningar

Boken ger en introduktion till de delar av förvaltningsrätten som berör myndighetsorganisationer.

Annika Staaf, Lars Zanderin

Medicinsk juridik och patientsäkerhet

Processorienterat ledningssystem för patientsäker vård

I Processorienterat ledningssystem för patientsäker vård beskrivs vad ledningssystem är, hur det bör byggas upp och vad det har för syfte.

Anita Edvinsson

Organisation och ledarskap

Handbok i biomedicinsk forskning

Handbok i biomedicinsk forskning ger handfasta tips under alla steg av forskningsprocessen.

Johan Sundström, Lars Lind

Forskningsmetodik

Kreativitet - teori och praktik ur psykologiska perspektiv

Eva Brodin, Ingegerd Carlsson, Eva Hoff, Farida Rasulzada (red.), Una Tellhed, Samuel West

Organisation och ledarskap

Kommunikation med barn och unga i vården

Maja Söderbäck (red.), Anette Sandberg, Marianne Velandia, Maria Harder, Marie Golsäter, Elisabet Häggström Nordin, Magdalena Mattebo, Berit Björkman, Berith Wennström, Stefan Nilsson, Ulrika Kreicbergs, Margaretha Nolbris, Ingrid Fioretus, Eva Norström, Kristina Gustafsson, Jenny Wilder, Maria Forsner, Björn Tingberg, Anna-Carin Magnusson, Michaela Hager Budny, Mariann Grufman, Margrethe Krabbe

Språk och kommunikation

Den digitala patienten

Jacob Birkler, Mads Ronald Dahl

Medicinsk juridik och patientsäkerhet
Språk och kommunikation

Sida 1 av 4