Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Samhällsmedicin

Visar 1 - 10 av 35 träffar.

Den orättvisa hälsan

Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd

Varför lever människor med högre social position ett friskare och längre liv?

Mikael Rostila, Susanna Toivanen (red.)

Folkhälsovetenskap

Föräldraskap och funktionsnedsättning

- en kunskapsöversikt

Ulrika Hallberg

Rehabilitering och funktionshinder

Psykologi

Relationer i socialt arbete

i gränslandet mellan profession och person

Anders Bruhn, Åsa Källström

Rehabilitering och funktionshinder

Författningshandbok 2018

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Camilla Heise Löwgren

Patientsäkerhet och personcentrerad vård

Personcentrerad hälso- och sjukvård – rapport från verkligheten

En unik bok baserad på erfarenheter från såväl anhörig och patient som yrkesverksamma och forskare.

Hans-Inge Persson, Mikaela Javinger, Inger Ekman

Psykologi

Vägval och växande

Människor i behov av stöd: förhållningssätt, identitet, kunskap, praktik

Ingrid Liljeroth

Psykologi

Grundläggande folkhälsovetenskap

Kristina Pellmer, Håkan Wramner, Bengt Wramner

Folkhälsovetenskap

Ett delat samhälle

- makt, intersektionalitet och social skiktning

Boken ger en inblick i sociologins djup och bredd genom att inspirera till fortsatt tänkande om det delade samhället. Inför den andra upplagan har flera kapitel reviderats och boken har utökats med ett nyskrivet kapitel om funktionshinder.

Christofer Edling, Fredrik Liljeros (red.)

Folkhälsovetenskap

Människor behöver människor

- att lyssna till de misstänkliggjorda

Philip Lalander

Missbruk

Sida 1 av 4